Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Białymstoku oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zapraszają 25 stycznia o godz. 17.00 na spotkanie z cyklu „Przystanek Historia”, które odbędzie się w siedzibie głównej biblioteki przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A. O zagładzie Żydów na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej w historiografii polskiej i zagranicznej opowie dr Aleksandra Namysło. 

przystanek historia -plakat

Dr Aleksandra Namysło – dr nauk humanistycznych, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach oraz Domu Pamięci Żydów Górnośląskich – oddziału Muzeum w Gliwicach, członek zarządu Fundacji Brama Cukermana w Będzinie, stypendystka Institute for Holocaust Research Yad Vashem w Jerozolimie. Autorka publikacji na temat historii Żydów na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, ze szczególnym uwzględnieniem okresu Zagłady, a także prac dotyczących relacji polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej. Autorka m.in. książek: Zanim nadeszła Zagłada… Położenie ludności żydowskiej Zagłębia Dąbrowskiego w okresie okupacji niemieckiej (2009); Utracone nadzieje. Ludność żydowska w województwie śląskim/katowickim w latach 1945-1970 (2012), redaktor naukowy publikacji: Zagłada Żydów na polskich ziemiach wcielonych do Rzeszy w latach 1939-1945 (2008), Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej (2019).

UWAGA! Spotkanie odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność przybycia. 

(źródło: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku)

zredagowała: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok