Przyszłość  rad seniorów w obliczu planowanych zmian w ustawie o samorządzie – to główny temat III Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego. W Forum on line 21 kwietnia 2021 wezmą udział podlascy parlamentarzyści i marszałek województwa. Drugi temat – to zdrowa i bezpieczna starość – problem ageizmu i wielolekowości.

III Forum- baner

Pomimo pandemii COVID-19 i związanych z nią obostrzeń Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów nie zwalniają tempa swego działania.
Po raz kolejny spotkają się na platformie Zoom rady seniorów z naszego województwa.

Spotkanie poświęcone będzie przyszłości rad seniorów w obliczu planowanych zmian w ustawie o samorządzie. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni podlascy parlamentarzyści. Organizatorzy chcą ich zainteresować problemami środowisk osób  starszych, jakimi zajmują się rady seniorów w regionie. Te problemy rady muszą same pokonywać, szczególnie te związane z podnoszeniem własnych kompetencji i finansowaniem swojej działalności. W tej sprawie na Forum będzie przedstawiona petycja skierowana do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Premiera Rządu RP oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Organizatorzy Forum mają nadzieję na przyspieszenie prac związanych z udoskonaleniem zapisów ustawy o samorządzie i powoływaniu rad seniorów na szczeblu nie tylko gminnym, ale też miejskim, powiatowym i wojewódzkim a także rozstrzygnięciem problemu finansowaniu rad.

plakat

W obliczu starzenia się społeczeństwa działanie rad seniorów staje się coraz bardziej istotne. Są one najbardziej oczywistym łącznikiem pomiędzy samorządami  a środowiskiem osób starszych.
Drugim tematem prezentowanym na Forum będzie przedstawienie projektu „Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce”. Jest to projekt realizowany przez Fundację Centrum Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa oraz Instytut dla Zdrowej i Lepszej Starości – instytucje społeczne z Białegostoku. Dotyczy on między innymi problemu ageizmu (wykluczenia ze względu na wiek) i wielolekowości wśród seniorów. Opowiedzą o tym prof. Barbara Bień i dr Eliza Szadkowska.

Organizatorami III Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego są: Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie Szukamy Polski i Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów. Patronat medialny nad Forum objął podlaskisenior.pl

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok