Psalm Adwentu
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem

Ps 122, 2

ważne by wyruszyć
wejść
na pielgrzymi szlak

on będzie cię prowadził
i karmił

pokazywał cel

który chowa się
kiedy się zatrzymujesz

więc idziesz
i jesteś już u bram

jesteś już bardzo blisko

Joanna Pisarska

fot. Joanna Pisarska