Z inicjatywy Podlaskiej Redakcji Seniora przygotowaliśmy pytania do Kandydatki i Kandydatów na Prezydenta Miasta Białegostoku na temat najważniejszych wg nas problemów dotyczących osób starszych w Białymstoku.

Oto nasze pytania :

  1. 1 czerwca 2015 roku wprowadzono Kartę Aktywnego Seniora. Po trzech latach istnienia wiadomo, że jest to karta „martwa”, bo ulgi jakie oferuje seniorom, już dawno funkcjonują w naszym mieście. Co Pan/Pani zrobi, aby tę kartę reaktywować, pozyskać nowych partnerów i poszerzyć ofertę o usługi potrzebne seniorom?
  2. Jak jest Pana/Pani opinia na temat możliwości stworzenia Centrum Seniora, o którym mowa jest od wielu lat i które miało powstać w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św. Rocha 3, a nie powstało. Czy ma Pan/Pani pomysł na „zagospodarowanie” seniorów w nowych osiedlach, w których  brak  takich klubów.  W takich miejscach seniorzy mogliby spożytkować swój potencjał i doświadczenie, a młodsze pokolenie znalazłoby miejsce dla rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Czy uważa Pan/Pani, że powinno to być zadaniem własnym miasta?
  3. Jak postrzega Pani/Pan rolę i konkretne zadania Rada Seniorów, która jest ciałem doradczym Prezydenta.  Jakie widzi Pan/Pani pola do współpracy?
  4.  Jakie ma Pan/Pani pomysły na i transport miejski przyjazny seniorom?
  5. Brakuje opiekunów osób starszych. W jaki sposób – wg Pani/Pana – można  dotrzeć z pomocą i ofertą do seniorów samotnych, często w bardzo zaawansowanym wieku, którzy nie wychodzą z domu ?
  6. Kiedy  powstanie program (strategia) polityki senioralnej w  Mieście Białystok, w jaki sposób będzie tworzony taki dokument i jakie widziałby Pan/Pani główne cele strategiczne takiego programu?

 

Na przedstawione pytania odpowiedział (4.10.2018) kandydat na Prezydenta Miasta Białegostoku 

Tadeusz Arłukowicz

Ad.1 Karta Aktywnego Seniora to ważne narzędzie polityki społecznej. Program został wprowadzony dokładnie 1 czerwca 2015 roku i w ciągu trzech lat przystąpiło do niego prawie 11,5 tys. Białostoczan, co świadczy, że seniorzy oczekiwali na takie rozwiązanie. Z tego co się orientuję, bo sam jeszcze takiej karty nie posiadam, karta wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo, przy czym upoważnia posiadacza do korzystania ze zniżek w wysokości 50% na bilety w miejskich placówkach. To niewiele, i tak jak Państwo wspominają, te ulgi już funkcjonują, niezależnie od jej posiadania.
Karta Aktywnego Seniora – jak sama nazwa wskazuje – powinna być narzędziem aktywizującym osoby, które mogą pochwalić się wiekiem powyżej 60 r. życia, równocześnie powinna zawierać ofertę, która będzie ściśle odpowiadała na rzeczywiste potrzeby naszych seniorów. Wśród zgłoszonych partnerów powinny znajdować się kina, restauracje, ośrodki sportowo – rekreacyjne, ośrodki wypoczynkowe, ale także przychodnie rehabilitacyjne i wiele innych. W myśl zasady „nic o nas bez nas” i w myśl zasad partycypacji społecznej, to seniorzy sami, w drodze konsultacji z Urzędem Miasta, powinni mieć możliwość podejmowania decyzji, co jest dla nich najbardziej istotne. Widzę tutaj dużą rolę Miejskiej Rady Seniorów, która powinna brać czynny udział jako ciało opiniotwórcze. Urząd w tym zakresie powinien pełnić rolę organizacyjno-techniczną, dążyć do realizacji tych postulatów.
Ad 2. W blisko 300-tysięcznym Białymstoku co piąta osoba może pochwalić się wiekiem 60 plus. Dokładnie według statystyk nad rzeką Białą mieszka 61034 seniorów – to ogromne źródło doświadczeń i umiejętności. Potencjał, który tkwi w białostockich seniorach do dnia dzisiejszego nie został zagospodarowany i my chcemy to zmienić, dlatego – jeżeli Białostoczanie powierzą mi pracę prezydenta miasta – będę dążył do przekazania na potrzeby seniorów nie tylko jednego pomieszczenia, ale całego budynku przy ulicy Rocha. Obecnie mieści się tam CAS, pozostając przy tym skrócie nazwę zmienimy na Centrum Aktywności Seniorów, i tam też zaproponujemy realizowanie projektu o roboczej nazwie BOKS, czyli Białostocki Ośrodek Kultury Senioralnej. To powinno być miejsce, gdzie seniorzy z całego miasta będą spotykać się, współpracować, rozwijać swoje pasje, nawiązywać nowe przyjaźnie i wymieniać doświadczenia. Bez obaw, organizacje pozarządowe będą mieć swoje miejsce na zrewitalizowanej „Węglówce”.
Co do zadań własnych miasta, są one zdefiniowane ustawowo. Wiele spośród wymienionych w ustawie o samorządzie gminnym zadań własnych obejmuje grupę społeczną seniorów. Według mnie samorząd Białegostoku powinien prowadzić kompleksową politykę senioralną, pod którym to pojęciem rozumiem ogół działań i inicjatyw kształtujących warunki godnego i zdrowego starzenia się. Te programy cząstkowe realizowane lub współfinansowane przez Miasto Białystok, są niewystarczające. My przygotowaliśmy i już zbieramy podpisy pod projektem obywatelskiej uchwały intencyjnej zobowiązującej prezydenta miasta do opracowania, skonsultowania z seniorami i poddania pod głosowanie Radzie Miasta Programu „Polityki Senioralnej Miasta Białystok na lata 2019-2021”. Co więcej, projekt programu też już jest na ukończeniu i wkrótce trafi do konsultacji do środowisk zrzeszających seniorów.
Ad 3. Głównym celem działania Miejskiej Rady Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz miasta. Rozmawiałem z jej członkami, m.in. senatorem Lechem Feszlerem, i z przykrością dowiedziałem się, że przez ponad rok jej działania nie wpłynął do Rady żaden projekt do zaopiniowania. Chcemy, by oferta kierowana do seniorów była odpowiedzią na ich rzeczywiste potrzeby, dlatego Prezydent Białegostoku powinien podjąć ścisłą współpracę z Radą Seniorów we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych, a w szczególności:
• rozwoju umiejętności i świadomości dotyczących partycypacji seniorów w życiu publicznym,
• zapobiegania i przełamywania marginalizacji seniorów,
• wspierania aktywności osób starszych,
• mieszkalnictwa dla seniorów,
• profilaktyki i promocji zdrowia seniorów,
• przełamywania negatywnych stereotypów na temat seniorów i starości,
• budowania autorytetu osób starszych oraz wzmacniania pożądanych relacji wewnątrz i międzypokoleniowych,
• rozwoju, wspierania i upowszechniania różnorodnych form wypoczynku, aktywności ruchowej, dostępu do edukacji i kultury,
• wspierania i upowszechniania edukacji do starości.
Ad 4.  Aby „obudzić” seniorów w naszym mieście i zapewnić im komfort i wygodę aktywnego funkcjonowania w przestrzeni Białegostoku musimy sprawić by usługi transportowe były dla nich bardziej dostępne.
Prozaiczną zmianą, ale niezwykle ważną z punktu widzenia seniorów w naszym mieście jest zmiana czytelności rozkładów jazdy, w tej chwili seniorzy mają ogromny problem by sprawdzić czas odjazdu autobusu ze względu na niewielki i mało czytelny wydruk.
Wszystkie pojazdy, wykonujące usługi przewozowe na rzecz mieszkańców Białegostoku powinny mieć tzw. niską podłogę. Aby ułatwić pasażerom korzystanie z transportu publicznego, warto rozważyć inwestycje w przystanki typu wiedeńskiego, których konstrukcja polega na wyniesieniu poziomu jezdni na specjalnie zbudowanej rampie. Dzięki temu pasażer zyskuje możliwość znacznie łatwiejszego wejścia czy wyjścia z pojazdu. Takie przystanki są już w Poznaniu. Gruntowne remonty nawierzchni przystanków wraz z podniesieniem ich platform (co także ułatwia korzystanie z komunikacji) to standard, który powinien być wprowadzany przy okazji wszystkich prowadzonych modernizacji. Nie wspominam nawet o konieczności zapewnienia odpowiednich temperatur w autobusach zarówno latem przy upałach jak i zimą, ale to powinien być standard, nie tylko w trosce o osoby starsze ale o wszystkich pasażerów.
Ad 5. Przygotowaliśmy szeroką ofertę mającą za zadanie wsparcie seniorów ich rodzin. Chcielibyśmy by w Białymstoku zaczęły działać m.in.
• opiekun domowy,
• sieć wsparcia sąsiedzkiego,
• wolontariat opiekuńczy,
• wsparcie opieki rodzinnej,
• system informacji senioralnej.
W trosce o bezpieczeństwo osób starszych w naszym mieście zamierzamy sięgnąć po najnowsze technologie i dlatego chcemy wprowadzić „bransoletkę życia” – czyli system teleopieki domowej. Jest to nowa forma wsparcia opiekuńczego niesamodzielnych osób starszych. Rozwiązanie takie oznacza dla seniorów bezpieczeństwo i jednocześnie zachowanie niezależności, a dla rodzin możliwość kontynuowania pracy zawodowej i wypełniania innych obowiązków ze świadomością, że rodzice czy dziadkowie są pod opieką. Innowacje tego typu stosowane są szeroko za naszą zachodnią granicą, w Polsce dopiero raczkują. System opiekuńczo-ratunkowy składa się z nadajników umożliwiających szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu (np. upadku). Nadajniki/odbiorniki z komunikatorem audio umocowane są w bransoletkach, które seniorzy będą stale nosić na ręce. Wciśnięcie przycisku alarmowego uruchamia pomoc. Do tego, wzorem zainicjowanego przeze mnie jeszcze jako zastępcę prezydenta 10 lat temu programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej, który z powodzeniem funkcjonuje, wdrożę kolejną jego odsłonę – Asystenta Interesanta – który pomoże załatwiać sprawy w urzędzie właśnie seniorom – odbierze dokumenty, dopilnuje formalności i doradzi. Dodatkowo wprowadzę nową usługę na poziomie tzw. „złotej rączki” – a mianowicie wsparcie technologiczne dla seniorów, doradztwo w sprawach internetu i obsługi komputera, smartfona czy ipada.
Ad. 6. Jak już wspomniałem, wyzwania wynikające z procesu starzenia się społeczeństwa wymagają podjęcia wielokierunkowych działań, których celem głównym jest zapewnienie godnego starzenia się poprzez poprawę jakości i poziomu życia oraz tworzenie warunków do aktywności zawodowej i społecznej osób starszych. Ze względu na różnorodność obszarów, w których działania te powinny być podjęte, niezbędne jest staranne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań środowiska osób starszych oraz osób, organizacji i instytucji działających na ich rzecz, a następnie wypracowanie wielokierunkowej, kompleksowej i długoterminowej strategii działań, odpowiadającej w jak największym stopniu na te potrzeby i oczekiwania. My już ją mamy, zaraz zaczynamy konsultacje i po wyborach, o ile Białostoczanie obdarzą nas zaufaniem, będziemy gotowi by przedłożyć gotowy projekt Radzie Miasta pod głosowanie.

Tadeusz Arułkowicz

Opracowała: Jolanta Falkowska

Podlaska Redakcja Seniora Białystok