3 sierpnia 2021 r. wybrano nową Radę Seniorów Gminy Choroszcz, przypadającą na lata 2021-2025. Rada ukonstytuowała się, wybierając spośród siebie władze: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, a także Sekretarza rady.

Uroczyście podziękowano też ustępującemu przewodniczącemu, a za jego pośrednictwem – byłym radnym senioralnym Gminy Choroszcz.

Głosami 13 obecnych radnych, Przewodniczącym Rady Seniorów Gminy Choroszcz II kadencji został pan Andrzej Stanisław Świderski. Po tym akcie Burmistrz przekazał prowadzenie dalszych obrad nowemu przewodniczącemu, pod którego czujnym przewodnictwem wybrano – również jednogłośnie, głosami 13 radnych – Wiceprzewodniczącą, którą została Pani Irena Sakowicz, zaś Sekretarzem Rady – Pani Anna Dąbrowska-Czochańska.

 

I Sesja Rady Seniorów Gm. Choroszcz – zdjęcie legitymacji

Nowo wybranym radnym oraz władzom Rady Seniorów Gminy Choroszcz Burmistrz Choroszczy wręczył legitymacje. Podziękował również ustępującemu przewodniczącemu, a za jego pośrednictwem – byłym radnym senioralnym Gminy Choroszcz I kadencji. W liście gratulacyjnym, włodarz Choroszczy wyraził słowa podziękowania byłym członkom Rady za podejmowane działania w kierunku aktywizacji choroszczańskiego grona seniorów, jak również za godne reprezentowanie Gminy Choroszcz na zewnątrz.

I Sesja Rady Seniorów Gm. Choroszcz

I Sesja Rady Seniorów Gminy Choroszcz II kadencji zakończyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

 

Ustępującej Radzie Seniorów Gminy Choroszcz życzymy, by kolejne lata upłynęły w szczęściu, zdrowiu i wszelkiej pomyślności, zaś nowym srebrnym radnym – kreatywności oraz fantazji w realizowaniu wszelkich pomysłów i zamiarów angażujących i aktywizujących srebrnych mieszkańców Gminy Choroszcz.

 

Urząd Miejski w Choroszczy

Zredagowała: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok