Seniorzy sokólscy długo czekali na tę chwilę i wreszcie – tuż przed Świętami Bożego Narodzenia i w końcówce roku – machina ruszyła. Mamy Miejską Radę Seniorów w Sokółce, którą powołano 20 grudnia 2019 r.

Trzy środowiska senioralne z Sokółki: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, ZNP Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów oraz Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów otrzymały informację, że mają zgłosić po trzech kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta ukazała się informacja Piotra Romanowicza: „Lista kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce.  Zapraszamy do zapoznania się z listą kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce zgłoszonych w terminie do . 22 listopada 2019 r.

Na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 3049) oraz § 2 Zarządzenia Nr 157/2019 Burmistrza Sokółki z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce, publikuje się listę kandydatów, których zgłoszenia spełniają warunki formalne (nazwisko i imię, podmiot zgłaszający):

1. Asanowicz Lila, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
2. Brynda Wiesława,ZNP Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów
3. Fiedorowicz Tadeusz, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
4. Galewska Teresa, ZNP Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów
5. Leszczyńska Helena, Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
6. Radecka Maria, Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
7. Sańko Czesław, Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
8. Sawicka Janina, ZNP Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów
9. Sołowiej Teresa, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „

I wreszcie w piątek 20 grudnia „formalnościom stało się zadość” i Rada Seniorów w Sokółce została powołana. Skład pozostał jak wyżej, ponieważ wybierano dziewięć osób na tyluż kandydatów.

Jeszcze tylko spotkanie z włodarzami gminy i do pracy, a tej pewnie nie zabraknie, bo problemy seniorów a szczególnie społeczna izolacja i negatywne nastawienie wobec życia – to czynniki najbardziej widoczne.

Mam cichą nadzieję, że Rada Seniorów spełni swoje zadanie.

 

Lila Asanowicz
Podlaska Redakcja Seniora Sokółka