Zarządzeniem nr 135/2017 Marszałka Województwa Podlaskiego powołano Radę Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Jest to pierwsza taka rada powołana na czteroletnią kadencję.

 

“Cieszę się, że oficjalnie mogłem powołać Radę Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Myślę, że ta rada będzie wspierać nasze działania w obszarze aktywizacji i wsparcia osób starszych”

powiedział Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego wręczając 15 grudnia 2017 roku nominacje 15 członkom nowej rady – osobom znanym w środowisku podlaskim.

Są to:

 • Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,
 • prof. dr. hab. med. Barbara Małgorzata Bień – Kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • dr. Eliza Szadkowska Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 • Alina Pyłkowska – przedstawicielka Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 • Zdzisława Sawicka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
 • Jolanta Wołągiewicz – specjalista ds. edukacji i aktywizacji osób starszych w Stowarzyszeniu Szukamy Polski
 • Grażyna Czajkowska – Przewodnicząca Łomżyńskiej Społecznej Rady Seniorów
 • Maria Jolanta Lauryn – Przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów
 • Krystyna Cylwik – Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
 • Jan Kalinowski – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Podlaskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Białymstoku
 • Stanisław Danilewicz – Przewodniczący Rady Seniorów w Dąbrowie Białostockiej
 • Mikołaj Żabińskiej – przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury
 • Jerzy Andrzej Nazaruk – przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sejnach z Filią w Puńsku
 • Teresa Sołowiej – przedstawicielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokółce
 • Irena Czerwionka – przedstawicielka Klubu seniora “Stokrotka” przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie.
 • .

Na pierwszym posiedzeniu rady w tajnym głosowaniu wybrano prezydium:

 • Jolantę Wołągiewicz – na przewodniczącą Rady
 • Grażyna Czajkowska – na wiceprzewodniczącą Rady –
 • Marię Jolantę Lauryn – na sekretarza Rady.

Do zadań nowo powołanej rady należy min. współtworzenie kierunków polityki senioralnej w województwie podlaskim, proponowanie nowych rozwiązań i inicjowanie zmian w dziedzinie opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, działalności oświatowej, kulturalnej i turystycznej, komunikacji publicznej i międzypokoleniowej. A więc “ nic o nas bez nas”

Na pierwszym spotkaniu rady jej przewodnicząca – Jolanta Wołągiewicz podkreślała jak ważna jest współpraca z Zarządem Województwa Podlaskiego i wspólna troska o seniorów

“Chcemy być rzecznikami spraw seniorów naszego województwa”

 

 • – dodała

Wiceprzewodnicząca Grażyna Czajkowska wskazała jak ważna wśród seniorów jest obywatelska aktywność społeczna i do tego będziemy ich przekonywać.

“Aktywność nigdy nie idzie na emeryturę”

powiedziała sekretarz Rady Maria Lauryn

O problemach ludzi starych z otępieniem starczym mówiła prof. Barbara Bień.

“Są ludzie starzy, którzy nie mają głosu, co druga osoba w wieku 80+ ma otępienie starcze a ich opiekunowie nie nadążają za postępującą chorobą. Jednym i drugim trzeba pomóc”.

Wiele jest obszarów działań dla nowej rady, do której zadań należy także wspieranie działań organizacji pozarządowych, klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku i innych podmiotów działających na rzecz osób starszych Ważne aby seniorzy nie czuli się zepchnięci na margines życia społecznego w naszym województwie.

Miejmy nadzieję, że Rada Seniorów powołana przez Marszałka Województwa Podlaskiego swoimi działaniami spowoduje, że życie podlaskich seniorów będzie godniejsze.

 

Krystyna Cylwik

Podlaska Redakcja Seniora Białystok