“Żyć aktywnie i być młodym do starości” – to motto VII Międzynarodowego Turniejowi Oldbojów w Piłce Nożnej Stawiski 2017

Już po raz siódmy zorganizowano w Stawiskach rozgrywki piłkarskie, w których rywalizowały ze sobą drużyny Polski i Litwy. Uczestnicy turnieju udowodnili, że to nie wiek, a zaprezentowana kondycja fizyczna stanowi o sukcesie. Zmagania oldbojów, wśród których gwiazdą był niewątpliwie 75 latek, dopingowali mieszkańcy Stawisk i zaproszeni goście. Byli to przedstawiciele Rejonu Wileńskiego, podwileńskiej Wspólnoty Zaścianki,   samorządów Stawisk i Kolna a także reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Fundacji SocLab i redakcji portalu podlaskisenior.pl.

Spotkanie w Stawiskach 23 września 2017 roku to nie tylko turniej piłkarski, to także spotkanie seniorów i ekspertów z dziedziny polityki senioralnej  oraz dyskusja co robić, aby wiek dojrzały nie był smutny  jak jesienna szaruga a jawił się jako polska złota jesień.

 

Jerzy Rybicki – prezes Stowarzyszenia Integracyjno-Sportowego,  wymienił “Pięć dróg do dobrostanu starszego wieku”:

  1. bądź w kontakcie z ludźmi
  2. bądź aktywny
  3. dowiaduj się nowych rzeczy
  4. bądź hojny dla przyjaciół lub zostań wolontariuszem
  5. bądź uważny czyli świadomy siebie i świata, który cię otacza.

Podkreślał, że takie wydarzenia jak turniej oldbojów i imprezy towarzyszące wychodzą naprzeciw wyzwaniom świadomego starzenia się i integracji wielopokoleniowej.

Eliza Szadkowska – pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi mówiła, jak ważnym jest, aby po zakończeniu pracy zawodowej, być nadal aktywnym, realizując i rozwijać swoje pasje, zainteresowania, podnosić stale standardy swego życia.

Przykładem tego jest redakcja Senior Białystok. która powstała w styczniu 2015 roku
a obecnie swoją działalność rozszerzyła na województwo podlaskie stąd zmiana nazwy na Podlaski Senior. Redaktorka Jola Maria  Dzienis zaprezentowała redakcję. Druga z redaktorek Krystyna Cylwik opowiedziała o konkursie literackim “Srebro nie Złoto”, zachęcając seniorów do zaprezentowania swojej “srebrnej” twórczości w konkursie,  którego trzecia edycja będzie miała swój finał w listopadzie br.  Duże zainteresowanie wzbudziło papierowe wydanie gazety Senior Podlaski, którą otrzymali uczestnicy spotkania.

Wsparciem działań seniorów i przekazywanie ich potrzeb samorządom lokalnym mogą być gminne rady seniorów powołane Ustawą z dnia 11 października 2013 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym. Mówiła o tym wiceprezeska Fundacji Soclab Agnieszka Maszkowska. Opowiedziała też o realizacji projektu “Rady Seniorów w działaniu”. Podała przykład wyjazdu z wizytą studyjną przedstawicieli rad seniorów z podlaskiego do Gdyni, Warszawy i Legionowa w celu wymiany doświadczeń.

Mieczysław Bagiński wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, mówił, że bardzo ważne są spotkania wielopokoleniowe, gdyż w seniorach drzemią wielkie pokłady doświadczeń i mądrości życiowych, które trzeba przekazać młodszym pokoleniom.

– Przed osobami w okresie średniej i późnej dorosłości stoi szereg zadań rozwojowych. Muszą one poradzić sobie z fizycznymi zmianami swojego organizmu, przystosowując się do słabnących sił fizycznych, pogarszającego się stanu zdrowia a także ustanowić satysfakcjonujący standard życiowy. Jest to odnajdywanie się w nowych sytuacjach lub rolach ( np. rola babci i dziadka, rola opiekuna osoby niesamodzielnej). Sens takiej przyszłości niech inspiruje nas wszystkich do współpracy, do działania na rzecz pomyślnego starzenia się – podsumował panel dyskusyjny Jerzy Rybicki .

Słoneczna pogoda, doskonała organizacja imprezy sprawiły, że było to prawdziwe święto młodości,  sportu,  dojrzałości, integrujące społeczność Stawisk.

 

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcje Seniora Białystok