Nawiązanie współpracy z Białostocką Radą Działalności Pożytku Publicznego i zainteresowanie Rady Miasta Białegostoku problemami białostockich seniorów, to główne tematy ostatniego posiedzenia Białostockiej Rady Seniorów (BRS).

wspólne posiedzenie obu Rad

Odbyło się drugie w tym roku a dwunaste w kadencji posiedzenie Białostockiej Rady Seniorów. Ważne, gdyż 21 lutego 2023 roku w obradach w Centrum Aktywności Społecznej uczestniczyli zaproszeni goście. Katarzyna Kisielewska-Martyniuk – wiceprzewodnicząca Rady Miasta Białegostoku, druga część obrad odbyła się przy udziale członków Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (BRDPP).

Bożena Bednarek, wiceprzewodnicząca BRS, przedstawiła Katarzynie Kisielewskiej-Martyniuk zasady funkcjonowania BRS. Zaproponowała możliwość współpracy obu rad poprzez uczestnictwo radnych seniorów w pracach komisji Rady Miasta w sprawach dotyczących, przede wszystkim, seniorów i innych ważnych decyzji dla mieszkańców miasta, podejmowanych w ratuszu.

Podjęto temat finansowania działalności rad seniorów na podstawie znowelizowanej ustawy o zasadach powoływania rad seniorów w myśl artykułu 5c. W Białymstoku posiedzenia rady odbywają się raz w miesiącu, a radni seniorzy sami ponoszą koszty dojazdu na obrady (bilety BKM i karty parkingowe)

Drugi ważny temat poruszony na spotkaniu, to sens istnienia Karty Aktywnego Seniora (KAS) w Białymstoku. Pomimo funkcjonowania karty od ponad pięciu lat, na 70 tysięcy mieszkańców naszego miasta w wieku senioralnym, tylko niewiele ponad 19000 jest jej posiadaczami. Jest to wynik słabej promocji, gdyż wiele białostoczan nie wie o istnieniu takiej karty. Ulgi, które proponuje KAS są dostępne dla seniorów z racji osiągniętego wieku. Zaproponowano rozszerzenie partnerstwa o instytucje usługowe, takie jak: kawiarnie, usługi transportowe czy fryzjersko-kosmetyczne. Jest to ważne dla seniorów, gdyż często z nich korzystają.

wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Białymstoku

Nadal szwankuje w Białymstoku przepływ informacji na temat wydarzeń kulturalnych i innych inicjatyw społecznych, dotyczących seniorów.
Ponowiono propozycję włączenia do tych działań CAS. Taki punkt informacji dla seniorów prowadziła w CAS kilka lat temu redakcja portalu podlaskisenior.pl. Cieszył się on dużym zainteresowaniem wśród starszych mieszkańców naszego miasta.

Drugi temat, który wrócił jak bumerang, to kawiarenka dla seniorów. Kilka lat temu prowadziły taką kawiarenkę (społecznie) dziennikarki redakcji portalu podlaskisenior.pl. Były to ciekawe tematycznie spotkania, możliwość spędzenia czasu przy kawie i cieście domowego wypieku. Pytają o możliwość wznowienia działalności kawiarenki  seniorzy, którzy uczestniczyli w tych spotkaniach.

Podjęto inicjatywę, aby wznowić kontakty i współpracę z organizacjami seniorskimi i radami seniorów z innymi krajami Europy. Prekursorami takich działań w Białymstoku w latach 1992 – 1993 był prof. dr. hab. Wojciech Pędich, kierownik Zakładu Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w latach 1974 – 1996. Druga osoba pracująca w projekcie naukowym to prof. Małgorzata Halicka, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnikami tego projektu byli białostoccy seniorzy zrzeszeni w stowarzyszeniach samopomocowych, reprezentowanych przez Renatę Pełkę. Inicjatywa spotkała się z akceptacją rady. Bożena Bednarek po informacji od Zbigniewa Zwierza o wyjazdach seniorów organizowanych przez Miasto Białystok do Europy, zaproponowała rozważenie złożenia wniosku do konkursu ERASMUS +. Anna Skorko zadeklarowała rozpoznanie w jakich krajach istnieją wzorcowe rady seniorów, których działania można by w ramach dobrych praktyk rozważyć w działaniach BRS. Jeżeli uda się znaleźć chętnych partnerów do realizacji wniosku w ramach nieformalnej edukacji dorosłych – Erasmus + można taki wniosek przygotować.

Na posiedzeniu zgłoszono do Katarzyny Kisielewskiej-Martyniuk uwagi dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej (brak spójności rozkładu jazdy autobusów z przystanków z tymi, publikowanymi na stronie bkm). Na przystankach rozkłady jazdy autobusów zamieszczane są wysoko i niedostępne dla pasażerów z wadą wzroku i na wózkach inwalidzkich. Wiceprzewodnicząca postanowiła do wszystkich uwag BRS zgłoszonych na obradach odnieść się na następnym spotkaniu z seniorami w marcu.

Druga część posiedzenia Białostockiej Rady Seniorów odbyła się z udziałem Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na to spotkanie zaproszenie przyjął Łukasz Prokorym, przewodniczący Rady Miejskiej w Białymstoku. Po autoprezentacji wszystkich uczestników spotkania Karolina Poczykowska z BRDPP, przedstawiła zasady działania rady. Podkreśliła, że nie mają roli inicjatywnej, jedynie konsultacyjną i doradczą. Pochylamy się nad dokumentami tworzonymi przez Urząd Miejski i opiniujemy je – zaznaczyła. Zaprosiła też na posiedzenia BRDPP członków BRS. Odniosła się do pytań i kwestii zgłoszonych przez Bożenę Bednarek.

Wielu białostockich seniorów jest członkami organizacji pozarządowych, skupionych w Federacji, którą reprezentuje BRDPP – powiedziała Bożena Bednarek. Dlatego ważne jest znalezienie płaszczyzny współpracy obu rad. W dyskusji wrócił temat powstania w CAS kawiarenki dla seniorów.

wspólne posiedzenie obu Rad

W dyskusji mocno wybrzmiał głos Agnieszki Otapowicz ekspertki z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych. CAS jest formą urzędu, gdzie wynajmu lokalu na spotkanie, warsztaty, trzeba dokonywać z dużym wyprzedzeniem. Kawiarenka dla seniorów w CAS to świetny pomysł – mówiła. Warto tę działalność kontynuować, chociażby na zasadzie zakupu usługi dla seniorów. Przydałby się większy lobbing na działalność CAS. Zauważyła, że w rankingach ogólnopolskich bardzo ,,odstaje” na minus od innych podobnych wielkością miast polskich. A przecież Białystok jest siedzibą Unii Metropolii Polskich a Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku, jej prezesem. 

W dyskusji podkreślono, że w Białymstoku jest za mało miejsc, gdzie seniorzy mogliby się spotykać, zagospodarować swój wolny czas, rozwijać zainteresowania, nawiązywać nowe kontakty. Powstanie takich miejsc, szczególnie w dzielnicach peryferyjnych, oddalonych od centrum, zapobiegłoby wykluczeniu społecznemu, marginalizacji, poczuciu samotności tej grupy społecznej, tak licznej w stolicy Podlasia. Potrzebę powstawania klubów seniora w Białymstoku, sygnalizowali wielokrotnie sami seniorzy, biorąc udział w różnego rodzaju ankietach badawczych i badaniach społecznych.

Wprawdzie Urszula Dmochowska – dyrektor CAS deklarowała, że w Białymstoku powstaną takie miejsca, ale w suchej urzędniczej dyskusji nie było chęci pochylenia się nad tym tematem. Przykładem tego jest 6-letnie bezskuteczne starania aktywnych seniorów z białostockiego osiedla TBS na utworzenie na osiedlu Klubu Seniora i brak zainteresowania magistratu sprawą.

Było to spotkanie bardzo ważne. Po raz kolejny BRS przybliżyła potrzeby starszych mieszkańców naszego miasta. Tym razem Radzie Miejskiej w Białymstoku i BRDPP. Szukano możliwości współpracy w obszarze infrastruktury społecznej. To były bardzo konkretne rozmowy. A to dopiero początek.

Następne spotkanie BRS 15 marca 2023 roku, na które zaproszenie przyjęli Łukasz Prokorym – przewodniczący Rady Miasta Białegostoku i Katarzyna Kisielewska-Martyniuk – wiceprzewodnicząca Rady Miasta Białegostoku, aby odnieść się do pytań i kwestii zgłoszonych na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2023 roku.

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok