Miejska Rada Seniorów w Sokółce odbyła wizytę studyjną u Suwalskiej Rady Seniorów. Uczyć się od doświadczonych w działaniu na rzecz seniorów to zaszczyt, przyjemność, czas spędzony z pożytkiem. W gronie powiększonym o członków Rady Seniorów z Puńska wymienialiśmy doświadczenia, wyjaśnialiśmy różnice w kompetencjach rad seniorów i pozarządowych organizacji senioralnych.

Sala do ćwiczeń w Domu Pomocy Społecznej „Kalinka””

Spotkaliśmy się 27 października 2021. Powitała nas Przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów, Wiesława Kwaterska i przedstawiła dokładny plan tego dnia.

Na początku przed Domem Pomocy Społecznej ,,Kalina” odbyliśmy rozmowę z dyrektor placówki Barbarą Burbą. Przybliżyła nam zasady działania, organizację opieki nad jego mieszkańcami, koszty pobytu. O szczegóły dopytywała dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce Marta Półtorzycka. W myślach odnieśliśmy się do realiów mniejszego miasta jakim jest Sokółka. Z zachowaniem środków ostrożności wstąpiliśmy do Domu Dziennego Pobytu ,,Kalinka”, stwierdziliśmy, że takie miejsce byłoby w Sokółce potrzebne.

W naszym planie była również wizyta w Suwalskim Klubie Seniora. Członkowie klubu opowiedzieli o swojej działalności, śpiewali, czytali swoje wiersze, animatorka Gosia odpowiadała na pytania gości. Rady seniorów przybliżyły zebranym jakimi problemami się aktualnie zajmują, jakie są ich osiągnięcia. Coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego, że kompetencje rad seniorów są inne niż senioralnych organizacji pozarządowych, że codzienna praca organizacji pozarządowej to nie to samo co projekt jaki realizuje w konkursie ofert. Dzięki takiemu spotkaniu wątpliwości się rozwiewają. Wizyta w klubie na suwalskim Kaczym Dołku była pełna serdeczności, anioły wykonane przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce jakimi obdarowaliśmy zaprzyjaźnione rady seniorów oraz klub wprowadziły w jeszcze lepszy nastrój. Wspólne zdjęcie przed ogrodem ,,Pod Kopułą” zwieńczyło spotkanie.

Na koncercie
Na koncercie
Spotkanie w Klubie Seniorów
Spotkanie w Klubie Seniorów
W Suwalskim Ośrodku Kultury
W Suwalskim Ośrodku Kultury

Obiad w restauracji hotelu ,,Akvilon” był nie tylko posiłkiem, przy stole w dalszym ciągu toczyły się rozmowy. Przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów podziękowała uczestnikom wizyty obdarowując przepiękną ,,Księgą 300-lecia Suwałk” i zaprosiła na spektakl ,,W hołdzie Janowi Pawłowi II” przygotowany przez seniorów, przedstawiony w Suwalskim Ośrodku Kultury. Z propozycji skorzystaliśmy, podziwialiśmy występ słowno- muzyczno- taneczny.

fot. Lila Asanowicz

Teresa Galewska
Podlaska Rada Seniorów Sokółka