W pojedynkę idzie się szybciej, ale razem zajdzie się dalej. Kierując się tą myślą, rady seniorów wymieniają się dobrymi praktykami, wspólnie starają się rozwiązywać problemy w działalności, a także reagować na potrzeby środowiska osób starszych.

Miejska Rada Seniorów w Sejnach i Łomżyńska Rada Seniorów

Spotkanie inicjujące współpracę Rad Seniorów z Łomży i Ostrołęki miało miejsce w grudniu 2019 r. w Łomży. Po przerwie związanej z pandemią rady spotkały się ponownie, najpierw na Senioradzie w Łomży (15 września 2021 r.), a następnie w Ostrołęce (28 września 2021 r.). Łomżyńskie doświadczenia związane z organizacją Seniorady Rada Seniorów z Ostrołęki wykorzysta przy podobnej inicjatywie w ich mieście. Spotkanie w Ostrołęce zaowocowało podjęciem wspólnego stanowiska dotyczącego aktywnego włączenia się w działania zmierzające do wprowadzenia zmian w ustawach samorządowych w zakresie rad seniorów oraz zmian w ustawie o osobach starszych.

Dzięki projektowi realizowanemu przez Stowarzyszenie Szukamy Polski z Białegostoku, Łomżyńska Rada Seniorów nawiązała współpracę z Miejską Radą Seniorów w Sejnach i Radą Seniorów Gminy Choroszcz, które gościły w Łomży 20 i 29 września br. 

Spotkania były, przede wszystkim, okazją do prezentacji najważniejszych inicjatyw rad, do wymiany doświadczeń w działalności i omówienia problemów wspólnych dla środowisk senioralnych, ale także – do poznania historii naszej miejscowości. Dzięki uprzejmości łomżyńskiego przewodnika Wojciecha Winko goście z Sejn i Choroszczy odbyli wycieczkę po centrum Łomży. 

W trakcie wszystkich spotkań poruszano ważne dla rad i seniorów tematy:

  1. współpracy rad seniorów na szczeblu regionalnym (woj. podlaskie – Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów) i krajowym (Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów, Obywatelski Parlament Seniorów),
  2. współpracy rad z władzami lokalnymi,
  3. korzyści ze współpracy rad seniorów,
  4. problemów związanych z działalnością rad (w tym w szczególności brak podstaw prawnych finansowania działalności statutowej),
  5. niewłaściwego postrzegania przez społeczeństwo roli rad seniorów,
  6. sytuacji osób starszych wynikającej z bieżącej i przyszłej demografii,
  7. potrzeb środowisk senioralnych – zdrowie, sytuacja ekonomiczna, aktywność społeczna,
  8. polityki rządu i samorządów dotyczącej osób starszych,
  9. wizerunku osób starszych.

Wymiana doświadczeń, poszerzanie wiedzy, poszukiwanie nowych rozwiązań i pomysłów służy wzmocnieniu rad i pozwala na efektywną realizację celów statutowych. W działalności rad ważne jest wypracowywanie standardów współpracy z samorządem, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Istotne jest także wprowadzanie nowych rozwiązań dla osób starszych, promocja aktywnych postaw wśród seniorów, lobbowanie na rzecz systemowych rozwiązań podnoszących jakość życia seniorów, rzecznictwo interesów seniorów, wzmacnianie komunikacji i integracji międzypokoleniowej, wzajemne wsparcie oraz wzrost roli rad w środowisku lokalnym.

Spotkania rad seniorów odbyły się dzięki wsparciu władz Miasta Łomża i Ostrołęka oraz Stowarzyszenia Szukamy Polski, prowadzącemu Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów.

fot. Grażyna Czajkowska

Kliknij w poniższe zdjęcie:

1/8
Łomżyńska Rada Seniorów z wizytą w Ostrołęce
Łomżyńska Rada Seniorów z wizytą w Ostrołęce
Miejska Rada Seniorów w Sejnach i Łomżyńska Rada Seniorów
Miejska Rada Seniorów w Sejnach i Łomżyńska Rada Seniorów
Miejska Rada Seniorów w Sejnach z wizytą w Łomży
Miejska Rada Seniorów w Sejnach z wizytą w Łomży
Rada Seniorów Gminy Choroszcz w Łomży
Rada Seniorów Gminy Choroszcz w Łomży
Rada Seniorów Gminy Choroszcz w Łomży
Rada Seniorów Gminy Choroszcz w Łomży
Zespół MARYNA wita gości
Zespół MARYNA wita gości
Spotkanie Rad Seniorów z Sejn i Łomży
Spotkanie Rad Seniorów z Sejn i Łomży
Łomżyńska Rada Seniorów z wizytą w Ostrołęce
Łomżyńska Rada Seniorów z wizytą w Ostrołęce

 

Grażyna Czajkowska
Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów