Dzień 11.08.2017 roku był  oficjalnym rozpoczęciem reaktywacji zespołu „ Maryna”, który wznawia działalność artystyczną, po dłuższej przerwie, w Klubie Seniora przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży.

Reaktywacji zespołu podjęła się emerytowana nauczycielka, Danuta Waśko, córka Henryka i Haliny Witkowskich, którzy w lutym 1970 roku założyli zespół ludowy i nadali mu nazwę „Maryna”, od nazwy kurpiowskiej basetli. Członkami zespołu są seniorzy – amatorzy, których połączyła wspólna pasja do muzyki, śpiewu i tańca. Obecnie „ Maryna” liczy 16 osób, które z dużym zaangażowaniem wzięły się do pracy.

Zespół będzie propagował polskie pieśni i tańce ludowe, szczególnie folklor naszego regionu. Będzie także przedstawiał scenki rodzajowe i obrzędowe w oparciu o dawne zwyczaje ludowe.

Na zaproszenie Wójta Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie zespół folklorystyczny „ Maryna” i zespół „Senior-Vita” z Klubu Seniora przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży wystąpiły w dniu 27 sierpnia na Dożynkach Gminnych 2017 w Szczepankowie. Zespół „ Maryna” wystąpił w strojach ludowych i przedstawił program w oparciu o pieśni kurpiowskie a zespół „ Senior-Vita” wykonał piosenki popularne. Obecnie przygotowujemy program na Senioriadę 2017 w Łomży.

 

Danuta Waśko, kierownik zespołów
Podlaska Redakcja Seniora w Łomży

 

więcej zdjęć: https://www.facebook.com/search/top/?q=podlascy%20seniorzy