Szkolenie z komunikacji oraz warsztat dziennikarski dla przyszłych dziennikarzy Podlaskiej Redakcji Seniora w Łomży odbyły się w Domku Pastora, siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych. Pięknie odrestaurowany zabytkowy budynek jest miejscem spotkań wielu organizacji, grup nieformalnych i  społeczników.

Dziś (27 czerwca 2017) spotkała się tam grupa przyszłych dziennikarzy obywatelskich.

 

                       Foto: Bożena Bednarek

Redakcja w Łomży opracowywała plan działań i tematów, którymi jej poszczególni członkowie mogą się zająć.
Mamy nadzieję, że zainteresowania etnograficzne, muzyczne a także historyczne osób z redakcji zaowocują cyklem ciekawych artykułów na stronie: podlaskisenior.pl

 

                         Foto: Bożena Bednarek

Opiekunem redakcji i redaktor naczelną została wybrana Pani Halina Czartoryjska, aktywna seniorka i działaczka Klub Seniora.  Kilka osób zadeklarowało udział w Konkursie Literackim SREBRO NIE ZŁOTO oraz w przyszłości publikację poezji i wspomnień rodzinnych na nowej stronie.

                        Foto: Bożena Bednarek

Redakcji życzymy powodzenia.

(BB)