Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza seniorów z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne warsztaty w trybie stacjonarnym pn. „Komunikacja-wyzwania dla seniorów we współczesnym świecie”. Warsztaty prowadzone będą w formie stacjonarnej, w grupach do 12 osób.

Uczestnikom warsztatów zapewnione zostaną:
•    materiały warsztatowe/dydaktyczne,
•    zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.
Celem warsztatów jest podniesienie umiejętności porozumiewania się seniorów między sobą, otoczeniem oraz aktywizowanie seniorów do dzielenia się doświadczeniami i dalszego uczenia się.
Terminy 2 warsztatów do wyboru:
•    12.12.2023 r. (wtorek),
•    13.12.2023 r. (środa),
Godziny warsztatów: 10:00 -13:00,                      
Warsztaty poprowadzi trener Pani Bożena Bednarek.
Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie drogą elektroniczną na adres: natalia.jakimowicz@rops-bialystok.pl  do dnia 06 grudnia 2023 r. Osobą do kontaktu w zakresie rekrutacji jest Pani Natalia Jakimowicz, tel. 782-819-868. Osoby zakwalifikowane na warsztaty zostaną o tym powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Materiały do pobrania↓
– Formularz zgłoszeniowy- do pobrania i uzupełnienia
–  Program warsztatów

Szczegółowe informacje są na stronie→ Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Fot. pixabay.com

Opracowała: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok