Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku zaprasza do udziału w kolejnej edycji warsztatów teatralnych. 5 września ruszy rekrutacja uzupełniająca na zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

fot. Maria Beresewicz

Tradycyjnie, jak co roku, pracownicy Teatru Dramatycznego zachęcają także do udziału w odpłatnych warsztatach teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia odbywać się będą przez cały sezon artystyczny.

Rozpoczynamy czternasty sezon warsztatów. Podczas zajęć, uczestnicy pod czujnym okiem naszych aktorów-instruktorów pracować będą między innymi nad świadomością ciała, dykcją, interpretacją tekstu, dialogiem i ruchem scenicznym. Program warsztatów jest dostosowany do wieku i umiejętności oraz potrzeb uczestników. Warsztaty ściśle związane są z rokiem szkolnym. Trwają od października do czerwca. Zajęcia odbywają się w sprofilowanych wiekowo grupach. Każda z ośmiu grup spotyka się raz w tygodniu na dwie godziny zegarowe. Podsumowaniem i zakończeniem warsztatów są pokazy finałowe na teatralnych scenach – powiedziała Emilia Rogalska.

Zajęcia w poszczególnych grupach wiekowych poprowadzą: Monika Zaborska, Ewa Palińska, Krystyna Kacprowicz-Sokołowska, Justyna Godlewska-Kruczkowska, Arleta Godziszewska, Bernard Bania, Piotr Szekowski oraz Agnieszka Możejko-Szekowska.

Praca w grupie 19+B jest dużą przyjemnością, cennym doświadczeniem i ogromnym wyzwaniem, nie tylko dla mnie jako aktorki, ale i człowieka, który świadomie i odpowiedzialnie obejmuje opiekę artystyczną nad dwudziestoosobową grupą dorosłych. Na co dzień uczestnicy warsztatów wykonują różne zawody, mają różne doświadczenia życiowe, są na różnym etapie życia, a spotykając się raz w tygodniu w Teatrze, udaje nam się nawiązać więź emocjonalną – łączą nas ważne sprawy. W pracy dbam o to, aby każdy uczestnik miał poczucie, że chce tu być, nie z poczucia obowiązku, tylko w zgodzie z tym, co czuje, czego pragnie i kim jest. To bardzo ważne, a wcale nie takie oczywiste. Teatr to pasja, lubi szczerość i prawdę. Zachęcam do wzięcia udziału w kolejnej edycji warsztatów teatralnych. Czekam na wszystkich uczestników z ogromną ciekawością – powiedziała Agnieszka Możejko-Szekowska.

Pierwszeństwo w zapisach na warsztaty mają osoby, które uczestniczyły już w zajęciach.
Szczegółowy plan zajęć:

1. Grupa 10+A (wiek: 9-12 lat), zajęcia w poniedziałki, godz. 16:30-18:30, instruktor grupy:
Monika Zaborska
2. Grupa 10+B (wiek: 9-12 lat), zajęcia w środy, godz. 16:00-18:00, instruktor grupy: Ewa
Palińska
3. Grupa 13+A (wiek: 13-15 lat), zajęcia w poniedziałki, godz. 16:30-18:30, instruktor grupy:
Krystyna Kacprowicz-Sokołowska
4. Grupa 13+B (wiek: 13-15 lat), zajęcia we wtorki, godz. 16:00-18:00, instruktor grupy:
Justyna Godlewska-Kruczkowska
5. Grupa 16+A (wiek: 16-18 lat, maksymalnie klasa maturalna), zajęcia w soboty, godz. 14:15-16:15, instruktor grupy: Arleta Godziszewska
6. Grupa 16+B (wiek: 16-18 lat, maksymalnie klasa maturalna), zajęcia w soboty, godz. 14:15-16:15, instruktor grupy: Bernard Bania
7. Grupa 19+A (wiek: od 19 do ok. 25 lat), zajęcia w niedziele, godz. 11:00-13:00, instruktor
grupy: Piotr Szekowski
8. Grupa 19+B (wiek: 26 i więcej), zajęcia w niedziele, godz. 11:00-13:00, instruktor grupy:
Agnieszka Możejko-Szekowska

Grupa 19+ jest także dla seniorów. Z wielką pasją zapraszała na warsztaty Agnieszka Możejko-Szekowska, z błyskiem w oku opowiadała o spotkaniach warsztatowych lat ubiegłych. Mnie przekonała, że można tam przeżyć przygodę życia. Zapraszam wszystkich, którzy kochają teatr, być może mają własne doświadczenia, pracując w swoich grupach teatralnych na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, w Akademii +50, w Klanzie, czy w klubach seniora, aby skorzystali z tej oferty naszego Teatru. Warto rozwijać swoje pasje. Rekrutacja uzupełniająca ruszy 5 września, poprzez formularz na stronie internetowej. Odpłatność za warsztaty wynosi 400 zł za kwartał.

Źródło: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Podlaska Redakcja Seniora Białystok