W Telewizji Seniora TVS przedstawiamy relację filmową z I Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów zrealizowaną przez Stowarzyszenie Szukamy Polski.

W dniach  2 i 3 września 2020 r. przedstawiciele 15 Rad Seniora spotkali się na I Podlaskim Kongresie Rad Seniorów w Supraślu. Były tam prelekcje, warsztaty, debata nad wartościami i debata nad wspólną strategią działania oraz wzajemne poznanie się .

Aby obejrzeć film kliknij w zdjęcie poniżej:

widok na salę z uczestnikami I Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów
uczestnicy I Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów

Kongres objął  patronatem marszałek województwa podlaskiego. Województwo Podlaskie było  też Partnerem Strategicznym tego wydarzenia.

Stowarzyszenie Szukamy Polski inspiruje wiele działań na rzecz aktywności seniorów. Tym razem wspiera przedstawicieli 16 Rad Seniorów w województwie podlaskim. Powołano Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów umożliwiający zdobycie wiedzy, wymianę doświadczeń, nawiązywanie współpracy, oraz podnoszenie kompetencji społecznych przedstawicieli wszystkich rad w regionie. Dodatkowo wspiera Rady promocyjnie i finansowo  w formie voucherów na rozwój. Biuro Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów mieści się w Białymstoku przy ul. św. Rocha 10 lok.306 . Zaprasza od poniedziałku do czwartku w godz.10.00-14.00. Kontakt mailowy: owprs2020@gmail.com

Projekt  jest dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych ASOS 2014 – 2020

Bożena Bednarek
Telewizja Seniora TVS
Podlaska Redakcja Seniora