XVIII Forum on-line Podlaskich Rad Seniorów organizowane przez Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów działający przy Stowarzyszeniu Szukamy Polski odbyło się 15 maja 2024.

Jednym z gości była Minister ds. Polityki Senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Film prezentuje wypowiedź m.in. na temat przyszłych działań wspierających rady seniorów. 15 maja odbyło się XVIII Forum Podlaskich Rad Seniorów zakończone.

Wzięło w nim udział 71 osób: Marzena Okła-Drewnowicz, ministra ds. polityki senioralnej, dyrektor Maciej Kmita, posłanka Barbara Okuła, poseł Stefan Krajewski, Barbara Szafraniec, przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów i członkinie zarządu Maria Lauryn i Grażyna Czajkowska, Zdzisław Czarnecki, wiceprzewodniczący Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz członkowie 16 rad seniorów, radni, urzędnicy a nawet zastępca Wójta w Wasilkowie.

Głównym tematem była komunikacja rad seniorów z samorządem, plany pani minister dotyczące powołania rad ds. polityki senioralnej przy wszystkich wojewodach. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski powołał już jakiś czas temu pełnomocniczkę ds. seniorów, którą została Krystyna Jachimczuk, obecna na Forum. Spotkanie zorganizowane przez Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów prowadziły Jolanta Wołągiewicz i Bożena Bednarek.

Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów
Bożena Bednarek i Jolanta Wołągiewicz

 Opracowała: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok