Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku podsumowała kolejny rok działalności.
Poprzedni rok upłynął w Książnicy Podlaskiej pod znakiem licznych wydarzeń literackich oraz działań, mających na celu poprawę komfortu użytkowników biblioteki.

W 2018 r. zakupiono 25 150 woluminów – nie tylko książek tradycyjnych, ale też audiobooków oraz płyt z muzyką (CD i winylowych). Wydatkowano na nie kwotę ponad 509 tys. zł. Było to możliwe dzięki środkom uzyskanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz środków zewnętrznych z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Kolejnym źródłem pozyskania wartościowych pozycji są darczyńcy, jak np. biblioteka w Buckley w Wielkiej Brytanii, dzięki której możliwe było  powiększenie naszego księgozbioru anglojęzycznego. Na koniec 2018 roku księgozbiór Książnicy Podlaskiej wyniósł ogółem 1 090 333 woluminy.

Dział Zbiorów Specjalnych wzbogacił się o cenne dokumenty, m. in. korespondencję Melchiora Wańkowicza z Jerzym Godorowskim z Białegostoku oraz dziewięć dokumentów z lat 40. i 50. XIX wieku, dotyczących powstania i funkcjonowania w Białymstoku Instytutu dla Szlachetnie Urodzonych Panien

W 2018 r. w Książnicy Podlaskiej wypożyczono w sumie 864 114 woluminów, czyli aż o 54 245 więcej niż w 2017 r. Liczba użytkowników wzrosła o 1 081 do poziomu 44 446 osób na koniec roku 2018. Znacząco wzrosła też liczba odwiedzin zarówno w Bibliotece Głównej, jak i filiach – o 13 932 w porównaniu do roku 2017 (na koniec 2018 r. liczba odwiedzin ogółem w agendach udostępniania wyniosła 427 845).

Książnica Podlaska zorganizowała 1 699 imprez popularyzujących książkę i czytelnictwo, w których uczestniczyło około 35 891 osób, to m. in. Festiwal literacki „Autorzy i Książki. Podlaskie podsumowanie”, Podlaskie Dni Książki „Z książką w podróż historyczną”, Noc Bibliotek czy cykl spotkań autorskich pod hasłem „Środy Literackie”, Noc Muzeów.

Pracownicy Książnicy Podlaskiej promowali czytelnictwo oraz twórczość regionalnych autorów także poza murami biblioteki, koordynując białostockie obchody akcji Narodowe Czytanie, odwiedzając instytucje kultury oraz placówki oświatowe w Białymstoku i regionie podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom czy organizując takie akcje jak „Książka na plażę”.

Książnica Podlaska aktywnie uczestniczyła w życiu kulturalnym i naukowym miasta oraz regionu, organizując i współorganizując szereg konferencji naukowych oraz wydarzeń, gromadzących miłośników literatury (np. Jubileuszowa Konferencja Naukowa „«Topos»: pismo literackie, idea, środowisko artystyczne. W XXV rocznicę wydania pierwszego numeru «Toposu» 1993–2018”, Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Debiuty Adama Mickiewicza. Debiuty romantyków. Tradycje – strategie – idee – język”, gala wręczenia Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego, spotkania Klubu Czytelniczego Ex-Libris oraz Dyskusyjnych Klubów Książki).

Jako największa biblioteka w północno-wschodniej Polsce, Książnica Podlaska stara się także dbać o środowisko bibliotekarzy, organizując różnego rodzaju spotkania, warsztaty i szkolenia dla tej grupy zawodowej, gromadząc pracowników bibliotek podczas Konferencji Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego i obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz Dnia Bibliotekarza,  połączonych z uroczystością wręczenia Nagrody Srebrnej Róży i przyznaniem tytułu Bibliotekarza Roku województwa podlaskiego.

Nie zapominamy także o działalności edukacyjnej, skierowanej szczególnie do dwóch grup: naszych najmłodszych i najstarszych Czytelników. Na terenie siedziby głównej Książnicy oraz w jej szesnastu filiach organizowane są kursy angielskiego, warsztaty plastyczne, literackie i teatralne dla dzieci, a także prelekcje, wykłady i kursy komputerowe „Senior w Internecie” dla osób starszych.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku prowadzi także działalność wydawniczą, popularyzując dzieła twórców związanych z regionem. W 2018 r. nakładem Książnicy ukazało się czternaście publikacji: proza, poezja, prace naukowe, książki o tematyce historycznej, a także książeczki dla dzieci, wydawane w ramach serii „Bajkowa Książniczka”. Pod szyldem Książnicy Podlaskiej powstał też nieregularnik „Epea. Pismo literackie”, stanowiący odpowiedź na postulat podlaskich literatów.

W 2018 r. pragnąc uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, Książnica Podlaska rozpoczęła akcję rozpowszechniania polskiej literatury dziecięcej za naszą wschodnią granicą, docierając z nowościami wydawniczymi do środowisk polonijnych. W tym celu podjęliśmy współpracę z Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Chcąc docenić tych, którym bliski jest język i kultura polska, Książnica Podlaska przekazała książeczki dla dzieci z serii „Bajkowa Książniczka” uczestnikom konkursu „Kresy”, promującego polską poezję wśród Polaków mieszkających za granicą oraz środowiskom polonijnym w Wilnie.

W minionym roku w Galerii Parter Książnicy Podlaskiej zorganizowano szereg wystaw, m. in. prac Pawła Jarońskiego „Gra słów, „Mój świat wyobraźni” Igora Drozda-Duszyńskiego, jubileusz 45-lecia pracy twórczej Władysława Pietruka, „Widziadła” Krzysztofa Gregorkiewicza czy „Józef Piłsudski. Od zesłańca do Marszałka”.

Dbamy o komfort użytkowników, cały czas starając się poprawiać warunki panujące w naszej bibliotece. W 2018 r. m. in. przeprowadziliśmy remont Filii nr 17 na osiedlu Dziesięciny, a kolejne cztery filie zaczęły korzystać z systemu PATRON, umożliwiającego Czytelnikom zamawianie książek przez Internet.

Cieszymy się, że nasze starania zostały dostrzeżone i docenione zarówno przez Czytelników, jak i przez władze samorządowe. W 2018 r. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku została nagrodzona w konkursie „Miejsce Przyjazne Seniorom”, organizowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku we współpracy z Miejską Radą Seniorów. Otrzymaliśmy też wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Radę Miasta Białystok „Kulturalne Gryfy”, w kategorii Instytucja.

Źródło: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

fot. Profil na Facebooku Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Opracowała: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok