Rok

Już odeszło od nas lato,
Źli jesteśmy na nie za to.
Przyszła jesień, a z nią szkoła,
Dzwonek nas na lekcje woła.

Po jesieni przyjdzie zima,
Lecz się długo nie zatrzyma.
Po niej zakróluje wiosna,
Ukwiecona i radosna. 

Potem znów nastanie lato,
Niecierpliwie czekam na to.
Po nim znowu jesień, szkoła,
Tak się kręci świat dokoła.

Jola Taraszewska
lat 10