18 czerwca, w piątkowe popołudnie, w Pracowni Teatralnej odbędzie się promocja książki „Białystok. Miasto i jego mieszkańcy” Martyny Faustyny Zaniewskiej. Rozmowę z autorką poprowadzi Dorota Sokołowska.

„Białystok. Miasto i jego mieszkańcy”- okładka książki

 

 

„Białystok. Miasto i jego mieszkańcy” to publikacja, która jest socjologicznym spojrzeniem na temat tożsamości stolicy województwa podlaskiego. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku. Fundacja Pracownia Teatralna zaprasza do udziału w wydarzeniu, które będzie okazją do rozmowy na temat Białegostoku i kierunków rozwoju miasta.

 

Pracownia powstała z myślą o działaniach związanych ze sztuką. Zależy nam na tym, aby było to miejsce tętniące życiem kulturalnym, prezentujące ciekawych ludzi i zjawiska. Książka dr Martyny Faustyny Zaniewskiej jest ważnym głosem w dyskusji o naszym mieście i bardzo cieszymy się, że autorka postanowiła nas odwiedzić – mówi Justyna Godlewska-Kruczkowska, Prezes Fundacji.

Martyna Faustyna Zaniewska jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie socjologii. Zainteresowania naukowe autorki koncentrują się wokół socjologii miasta oraz socjologii kultury. „Białystok. Miasto i jego mieszkańcy” to książka podsumowująca jej rozprawę doktorską poświęconą procesom kształtowania się tożsamości stolicy województwa podlaskiego. 

–  Książka powstawała dość długo, ale myślę, że zawarte w niej zagadnienia, refleksje i spostrzeżenia mieszkańców wciąż są niezwykle aktualne. Mam nadzieję, że nasze spotkanie będzie okazją do refleksji i podzielenia się spostrzeżeniami na temat miejsca, w którym żyjemy. Zachęcam do lektury wszystkie osoby, które tak, jak ja, kochają Białystok i zależy im na mądrym, przemyślanym rozwoju tego miasta – mówi Martyna Faustyna Zaniewska.

O książce „Białystok. Miasto i jego mieszkańcy”:
Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Sadowskiego

„Jest to pierwsza, o charakterze pionierskim, praca traktująca o Białymstoku współczesnym w sposób kompleksowy, traktująca miasto Białystok jako społeczną i kulturową całość. Jest to monografia, w której Autorka w sposób bardzo kompetentny udziela odpowiedzi na pytanie, jaka jest tożsamość miasta i jego mieszkańców. Nie muszę podkreślać, jakie znaczenie z punktu widzenia interesu miasta i jego mieszkańców, wiedza, która nierzadko nie jest doceniana w procesach zarządzania miastem. Wysoka i widoczna tożsamość miasta traktowana jest w pracy przede wszystkim jako znaczący zasób kapitałowy bardzo przydatny w doskonaleniu więzi pomiędzy elitami miasta a ogółem mieszkańców, przydatny do motywowania mieszkańców do aktywności na rzecz miasta, do szerokiej konkurencji o dobra materialne i ludzkie w kraju, a także na świecie.”

Z recenzji dr hab. Kamilli Dolińskiej

„Recenzowane opracowanie jest interesującym i ważnym wkładem w dyskusję nad przemianami polskich miast oraz ich tożsamości (…). Szczególne znaczenie w tym względzie przypisuję zgromadzonemu materiałowi empirycznemu, przedstawiającemu sposób widzenia „swojego miasta” przez białostoczan, ze wszystkimi emocjonalnymi odcieniami, które wskazują na charakter jej osobistej relacji pozwalającej ów obraz zbudować i nadać mu określoną treść. Warte podkreślenia jest również sięgnięcie do danych wtórnych, obrazujących wielotorowy proces konstruowania tożsamości Białegostoku z perspektywy odgórnej, instytucjonalnej – wszak o jego szczególnych własnościach oraz pożądanych kierunkach zmiany donosiły różne podmioty zaangażowane w rozwój miasta i działanie realizowane na jego rzecz. (…) To ważna pozycja tak dla włodarzy, jak i mieszkańców miasta, ale również dla tych, którzy na Białystok z zainteresowaniem patrzą „z zewnątrz”.

Spotkanie w Pracowni Teatralnej, przy ul. Adama Mickiewicza 71A w Białymstoku, odbędzie się 18 czerwca, o godz. 18.00. Rozmowę poprowadzi Dorota Sokołowska – dziennikarka Polskiego Radia Białystok. Wstęp wolny.

źródło i foto: Pracownia Teatralna

zredagowała Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora