Zapraszamy do obejrzenia drugiego filmu zrealizowanego przez dziennikarza Dominika Sołowieja w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku. Bohaterką filmu jest poetka Grażyna Cylwik – prezes Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku.

Grażyna Cylwik –poetka, rodowita białostoczanka, z wykształcenia geodetka, członkini Stowarzyszenia Autorów Polskich i Nauczycielskiego Klubu Literackiego, w którym od 2017 roku pełni funkcję prezesa. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Bojary oraz Stowarzyszeniem Rodzina na Plus.
Swoje utwory publikowała w almanachach pokonkursowych i antologiach. Wydała tomiki: „Słowa i wiatr”, „Podaruję ci ciszę i tęczę”, „Wiraże zadumy”, W meandrach cieni”. Jest współautorką dwóch Kajetów Starobojarskich: „W dłoniach wiatru” oraz „Promień i cienie”.

Opracowanie: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora