Katarzyna Grabowska – pasjonatka poezji i malarstwa. Mieszkanka Suraża. W wolnych chwilach maluje obrazy (najchętniej kawą). Od 2017 roku należy do Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku.

Publikowała m.in. w kwartalniku „Najprościej” i w wielu antologiach poezji. Współautorka tomiku „Wiosna jeszcze będzie” z poetyckiej serii „Kajety Starobojarskie”. W roku 2020 wydała indywidualny tomik „Samoswoja”.
Film powstał dzięki stypendium artystycznemu Prezydenta Białegostoku.
Dominik Sołowiej