Jak pomóc młodym ludziom, sięgającym po alkohol i inne używki?
Uzależnienie od alkoholu i innych używek to zjawisko, które dotyczy nie tylko osób dorosłych. Po alkohol i substancje psychoaktywne sięgają także dzieci i młodzież.

 

mężczyzna siedzący z butelką

 

Jak podaje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poważne szkody związane z piciem alkoholu przez najmłodszych występują u około 10–15% populacji w wieku między 15 a 18 rokiem życia.
Dziś proponujemy program, dzięki któremu seniorzy będą wiedzieli, w jaki sposób pomóc swoim wnukom i wnuczkom.

 

 

 

 

Dominik Sołowiej
fot.pixaby.com

 

Program zrealizowano z budżetu Miasta Białystok.

opracowanie: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora