Pierwsze spotkanie w Klubie Czytelniczym EX LIBRIS odbędzie się 29 czerwca 2018 r. (w piątek) o godz.12.00 w Restauracji -Galerii „Kwestia Czasu” przy Placu NZS 1 w Białymstoku. Przy kawie, herbacie i ciastku będziemy rozmawiać o „Transatlantyku” Witolda Gombrowicza i „Po stronie cieni” Jana Kamińskiego. Zachęcamy do przeczytania lub przypomnienia sobie tych dwóch utworów, wybrania najważniejszych cytatów z książek i podzielenia się nimi podczas spotkania.  Zapraszamy również tych czytelników, którzy nie znają  jeszcze tych lektur. Wstęp wolny.

Ideą najnowszego przedsięwzięcia Stowarzyszenia Szukamy Polski pod nazwą EX LIBRIS jest promowanie czytelnictwa wartościowej literatury regionalnej i narodowej w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Zależy nam na integracji wielopokoleniowej wokół wartościowych utworów literackich. Wierzymy, że literatura – ambitna, oryginalna, głęboko osadzona w historii i obyczajowości naszego regionu – jest szansą na międzypokoleniowy dialog.

Zadanie będzie zrealizowane w formie 7 otwartych spotkań międzypokoleniowych  w Klubie Czytelniczym „Ex Libris”. Przewidujemy dyskusję o 14 wybranych książkach, głośne czytanie fragmentów lektur i konkursy czytelnicze. Spotkania będą mieć formę kawiarenki literackiej z kawą, herbatą i czymś słodkim. Planujemy też 2 debaty oksfordzkie zorganizowane z Instytutem Filologii Polskiej UwB z udziałem młodzieży, studentów i seniorów oraz  konkurs na esej lub felieton ” EX LIBRIS – moja książka życia”.  Współorganizatorami Konkursu jest  Książnica Podlaska oraz Instytut Filologii Polskiej.

Z badań Stowarzyszenia Szukamy Polski wynika, że ilość czytanych przez seniorów książek nie zawsze przekłada się na jakość i wartość literacką utworów. Konkurs literacki „Srebro nie złoto”, którego 3 edycje zorganizowaliśmy, uświadomił potrzebę włączania seniorów (osoby 60+ )w twórczość literacką. Od 4 lat rozmawiamy z liczną grupą białostockich seniorów (rocznie ok. 200 osób), którzy wybierają różne lektury, w tym  często słabe literacko romanse, powieści obyczajowe, sensacyjne. Rzadko kupują nowe książki, najczęściej korzystają z zasobów Książnicy Podlaskiej i jej 16 osiedlowych filii. Spotkania informacyjne o książkach rzadko przewidują swobodną rozmowę o emocjach, jakie niesie czytanie. Często obecność specjalisty naukowca, autora, krytyka literackiego deprymuje słuchaczy, którzy nie są doświadczeni w rozmowach o literaturze. Nie chcemy też, aby Klub Czytelniczy skupiał tylko seniorów. Naszą ideą jest integracja wielopokoleniowa, dlatego szukamy sposobów, aby dotrzeć do młodzieży i młodych ludzi. Młodzież szkolna i studenci, czytający wartościowe książki z własnego wyboru – to rzadkość. Jeśli już to lektura odbywa się często z wykorzystaniem nowych technologii (czytniki, aplikacje z czytaniem PDF, MOBI itp).

Główna aktywność coraz większej części naszego społeczeństwa ma miejsce w internecie, dlatego chcemy szeroko korzystać z mediów społecznościowych, gdzie będą publikowane zapowiedzi filmowe, tekstowe, relacje fotograficzne ze wszystkich działań w projekcie. Rozmowa o książkach i głośnie czytanie fragmentów w otwartym Klubie Czytelniczym byłyby więc formą promocji czytania książek ważnych dla regionu i ważnych dla polskiej świadomości narodowej. Dodatkowo spotkania wzmacniane będą mini konkursami czytelniczymi, w których można będzie wygrać książkę. Biorąc pod uwagę fakt, że nowe książki są drogie (zarówno dla młodzieży, jak też dla seniorów)- konkursy podczas spotkań czytelniczych mogłyby dodatkowo wpłynąć na aktywność w Klubie Czytelniczym. Dodatkowym sposobem na dyskusję wielopokoleniową będą 2 debaty oksfordzkie – jedna dotyczyć będzie literatury regionalnej, druga literatury polskiej . Tezy będą sformułowane tak, aby były interesujące zarówno dla mówców, uczestników(publiczności), specjalistów, wykładowców i nauczycieli oraz mediów. Do debaty można zaprosić też licea ogólnokształcące, w których są koła debat oksfordzkich (minimum 5 takich szkół jest w Białymstoku), aby wzmocnić efekt kultury dyskusji nad literaturą. Dodatkowym walorem debat może być głosowanie na najlepszego Mówcę Debaty. Kolejnym działaniem, wynikającym z lektury 14 utworów zaproponowanych do dyskusji w Klubie „Ex Libris” jest konkurs na esej/felieton lub inną formę „”Moja książka życia” organizowany wspólnie z Książnicą Podlaską. Adresatami konkursu będą uczestnicy spotkań klubowych i debat, ale też wszyscy miłośnicy literatury związani z województwem podlaskim (mieszkają tu lub stąd pochodzą) bez względu na wiek . Kapituła Konkursu zostanie wybrana spośród przedstawicieli Stowarzyszenia Szukamy Polski, Instytutu Filologii Polskiej i Książnicy Podlaskiej. Wstępnie zakładamy wybór 3 najlepszych prac i uhonorowanie jej laureatów nagrodami w formie zestawu książek i bonu upominkowego. Dodatkowo każdy z laureatów otrzymałby drewnianą statuetkę i dyplom.


Zapraszamy wszystkich miłośników literatury i czytania. Podczas każdego spotkania będziemy mówić o dwóch książkach z poniższej listy.  Zachęcamy do przeczytania lub przypomnienia sobie tych dwóch utworów, wybrania najważniejszych cytatów z książek i podzielenia się nimi podczas spotkania.  Zapraszamy również tych czytelników, którzy nie znają  jeszcze tych lektur, może zechcą je przeczytać po spotkaniu.  Będę konkursy z nagrodami książkowymi oraz kawa, herbat i drobny poczęstunek. Organizatorem spotkań w Klubie Czytelniczym jest Stowarzyszenie Szukamy Polski dzięki współfinansowaniu Instytutu Książki w Krakowie.  Spotkania prowadzić będzie Dominik Sołowiej. Pierwsze spotkanie już wkrótce.

Lista proponowanych lektur regionalnych na spotkania w Klubie Czytelniczym EX LIBRIS::

1)„Po stronie cieni” Jana Kamińskiego.
2) „Wagon drugiej klasy” lub „Biały koń” Michała Androsiuka.
3) „Sońka” Ignacego Karpowicza.
4) Cykl „Zapiśników” Jana Leończuka.
5) „Wierszalin. Reportaż o końcu świata” Włodzimierza Pawluczuka.
6) „Konopielka” Edwarda Redlińskiego.
7) „Piwonia, niemowa, krzyki” Krzysztofa Giedroycia.

Wybrane utwory narodowe z literatury ogólnopolskiej to:

1) „Transatlantyk” Witolda Gombrowicz
2) „Jezioro bodeńskie” Stanisława Dygata.
3) „Generał Barcz” Juliusza Kaden-Bandrowskiego.
4) „Iłła. Opowieść o Kazimierze Iłłakowiczównie”, Joanny Kuciel-Frydryszak.
5) „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.
6) „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
7) „Przedwiośnie”, Stefana Żeromskiego.

 

Bożena Bednarek
Podlaska Redakcja Seniora
koordynatorka projektu EX LIBRIS