“Nigdy nie jest za późno na naukę i spełniania swoich marzeń i dlatego tu jesteśmy” – powiedziała jedna z seniorek rozpoczynająca rok akademicki na Uniwersytecie  Zdrowego Seniora.

10 października 2018 roku na Uniwersytecie Zdrowego Seniora Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zainaugurowano nowy rok akademicki.   Pięćdziesięcioosobowa grupa seniorów złożyła przed władzami uczelni ślubowanie i otrzymała indeksy z harmonogramem zajęć w roku akademickim 2018/2019. Chętnych było dużo więcej niż miejsc, dlatego ci, którzy zostali studentami – jak powiedzieli – czują się wyróżnieni. Chcą uczyć się  i tym samym łamać stereotypy postrzegania seniorów jako osoby nieaktywne, odsunięte na margines życia społecznego.

W ramach zajęć na uniwersytecie seniorzy uczą się się, jak zadbać o swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich. Elżbieta Kułak-Krajewska z Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB obiecała,że będzie dużo zajęć i wykładów.  Będą to wykłady specjalistów różnych dziedzin nauk medycznych i nauk o zdrowiu, zajęcia praktyczne w pracowniach, zajęcia z podstaw informatyki i obsługi internetu, zajęcia aktywizujące ruchowo, akcje promujące zdrowy styl życia.

Celem Uniwersytetu Zdrowego Seniora jest propagowanie zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych oraz poszerzanie wiedzy w dziedzinie opieki medycznej. Taka wiedza poprawi jakość życia seniorom . Ale to też  okazja do zawarcia nowych znajomości, wymiany doświadczeń.

To już VI edycja projektu Uniwersytetu Zdrowego Seniora, organizowana przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Stowarzyszenie “Pro Salute” oraz Urząd Miejski w Białymstoku. Nadzór merytoryczny nad projektem objęła prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak – prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB a koordynatorem projektu jest dr. hab. n. o zdr. Mateusz Cybulski.

Absolwentami pięciu poprzednich edycji zostało  240 seniorów w Białymstoku, z których najstarszy miał 91 lat. Absolwenci UZS  będą mogli kontynuować naukę na Uniwersytecie Profilaktyki Psychogeriatrycznej.

 

                                                                                        Krystyna Cylwik

                                                                    Podlaska Redakcja Seniora Białystok