Potrzeba rozwijania umiejętności rzecznictwa i reprezentowania interesów seniorów – to główne założenia projektu “Akademia Rzeczników – wpływamy na zmiany”.

Projekt “Akademia Rzeczników – wpływamy na zmiany” autorstwa Stowarzyszenia Szukamy Polski sygnalizuje potrzebę stworzenia grupy osób – rzeczników do reprezentowania interesów seniorów w naszym województwie.

W swoim założeniu mówi o przygotowaniu grupy seniorów – społeczników, głównie przedstawicieli rad seniorów, do reprezentowania seniorów, poprzez wpływanie na poprawę przepisów prawa miejscowego i współuczestniczenia w rozwiązywaniu problemów osób starszych w województwie podlaskim.

Uczestnicy projektu będą zdobywać wiedzę poprzez cykl warsztatów i szkoleń, który obejmie min. poznanie “Programu na rzecz osób starszych w Województwie Podlaskim na lata 2016-2020” przyjętego przez Sejmik Województwa Podlaskiego. W programie jest też cykl szkoleń z zakresu komunikacji tj. pracy w zespole, prowadzenia debaty, umiejętności słuchania, publicznych wystąpień czy też tworzenia tekstów informacyjnych i współpracy z mediami.

Seminarium inaugurujace miało miejsce 21 maja 2018 roku w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku. Integracja uczestników poprzez przedstawienie siebie i środowiska seniorskiego, które reprezentują to początek spotkania. Następnie o idei projektu “Akademia Rzeczników – wpływamy na zmiany”mówiła Jolanta Wołągiewicz, koordynator tego projektu Stowarzyszenia Szukamy Polski i Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Seniorów.

Bożena Bednarek ze Stowarzyszenia Szukamy Polski i redaktorka naczelna portalu podlaskisenior.pl w swoim wystapieniu przedstawiła min.  zasady dobrej komunikacji. Należą do nich: aktywne słuchanie, opanowanie, jasny komunikat, odpowiedzialność za słowa i informacje zwrotne. 

Temat  czy seniorzy wpływają na zmiany czy nie i rola partycypacji w środowisku lokalnym podniosła w swoim wykładzie dr Katarzyna Sztop-Rutkowska – prezeska Fundacji SocLab. Według badań Fundacji za 2014, okazuje się, że 20,2% seniorów należy do organizacji społecznych, w tym 49% deklaruje  przynależność do organizacji religijnych, w dalszej kolejności są to organizacje klubowe (12,3%), Organizacje zawodowe (7,4%) i kluby sportowe (7,4%).

Założenia “Programu na rzecz osób starszych w Województwie Podlaskim na lata 2016-2020” i potrzeby osób starszych w naszym województwie zaprezentowała Monika Jodłowska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Druga część spotkania, to warsztaty, które poprowadziła dr Emilia Kramkowska socjolożka z UwB. Uczestnicy podzieleni na pięć zespołów wyłonili najpilniejsze potrzeby seniorów w omawianym obszarze, a następnie przedstawili je obecnym. Były to potrzeby z zakresu ochrony zdrowia seniorów, ich bezpieczeństwa, aktywności społecznej uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz poprawienia komunikacji seniorów z instytucjami, administracją i wewnątrz ich środowiska.

Aby ułatwić dojazd na kolejne spotkania ustalono, że odbędą się w większych miejscowościach naszego województwa.

Stowarzyszenie Szukamy Polski dostrzegło potrzeby seniorów. Tworzy dla nich projekty, aby  seniorom w naszym województwie żyło się lepiej. Można pokusić się o stwierdzenie, że jest ono poniekąd  rzecznikiem seniorów w naszym województwie. Ważne jest jednak to, że dzięki projektowi “Akademia Rzeczników – wpływamy na zmiany” seniorzy z województwa podlaskiego będą mieli swoich rzeczników.

Obejrzyj też relację filmową (kliknij w zdjęcie)

   

                                                                             Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok