Muzeum Podlaskie w Białymstoku zaprasza 27 marca 2022 r, godz. 17.00 na SEJMIK BIELSKI – Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 45,

Od 1569 roku województwo podlaskie składało się z ziemi drohickiej, mielnickiej i bielskiej. W stolicy każdej z nich odbywał się odrębny sejmik, w przypadku ziemi bielskiej był to Brańsk. Nawiązując do tej tradycji, Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim planuje organizację cyklicznych, odbywających się raz na kwartał spotkań w formie panelu dyskusyjnego pod nazwą „Sejmik bielski”.

„Życie gospodarcze ziemi bielskiej w okresie staropolskim” to temat najbliższego spotkania, którego prelegentem będzie dr hab. Piotr Guzowski z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, specjalista z dziedziny historii gospodarczej, demografii historycznej i historii środowiskowej.

Na spotkanie zaprasza  Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 45 27.03.2022 r. o godz. 17.00 

Źródło: Sejmik Bielski | Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok