Książnica Podlaska w ramach IV Festiwalu Literackiego „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie” zorganizowała III Sejmik Poetycki. Tegoroczne spotkanie podlaskich poetów miało trochę inną formułę niż poprzednie.

sejmik poetycki

Zebranych w audytorium Książnicy Podlaskiej powitała Jolanta Gadek, która na początku przypomniała działania kierowanej przez przez siebie instytucji na rzecz środowiska literackiego (m.in. spotkania autorskie, wydawanie pisma „Epea”). Poinformowała, że wkrótce dostępna będzie 2- tomowa edycja utworów Jana Leończuka i że rozpoczęły się prace nad pełną, profesjonalną bibliografią Wiesława Kazaneckiego.

Nie ścigamy się na inicjatywy. Naszą misją jest wspieranie twórców regionalnych – stwierdziła.

Nowością w tej edycji Sejmiku był wykład wygłoszony przez dr Martę Białobrzeską, pt. „Poeta w kręgu kultury”, w którym pokazała różne stanowiska na temat roli i statusu poety. „Filozof sprawdza się w filozofii myśli, poeta w filozofii wzruszenia” – przypomniała słowa greckiego poety Kostisa Palamasa. Marta Białobrzeska pełniła też rolę moderatorki spotkania. Słuchając wystąpienia, jako osoba spoza środowiska literackiego, zastanawiałam się, jak przedstawione rozważania przyjmują zgromadzeni na sali poeci. 

Dyskusji o samej poezji na tegorocznym Sejmiku praktycznie nie było, bo ta skupiła się głównie wokół nieregularnika „Epea. Pismo literackie”. Justyna Sawczuk, redaktorka naczelna „Epei” przypomniała, że wydawanie pisma to efekt postulatu środowiska z pierwszego Sejmiku Poetyckiego z roku 2018. Chodziło o stworzenie przestrzeni dla prezentacji utworów poetów regionalnych. W kolejnych numerach rozszerzono formułę na zgłoszenia poetów z kraju. Podkreśliła, że „Epea” czeka na nowych debiutantów. I zaapelowała do poetów już publikujących, by takie rozwiązanie wskazywali młodszym kolegom. Wspomniała też, że możliwa jest praca nad tekstem z autorem przed jego publikacją. 

W czasie dyskusji nad oczekiwaniami wobec pisma, postulowano różne rozwiązania. Andrzej Salnikow, z Bielska Podlaskiego sugerował by „Epea” ” zagospodarowała poetów całej ściany wschodniej”, wyraził też obawę, by nie stała się pismem akademickim. Poeta Janusz Taranienko, zauważył zbytnie nacechowanie pisma „książnicowością”. 

Zarówno Dyrektor Książnicy jak i naczelana „Epei” podkreślały, że pismo wydawane przez instytucję, dotowane, ma różne ograniczenia formalne, np. zakaz zamieszczania reklam, bo „biblioteka nie może zarabiać na promocji czytelnictwa”. 

W obronie pisma stanęły kobiety – „Nie da się zrobić drugich Kartek” – stwierdziła Dagmara Widanow-Murawska, szefowa Fundacji Biała Wieża. Białostockie poetki Edyta Poskrobko i Małgorzata Sochoń cieszyły się, że ich utwory ukazują się w „Epei”. Obie też zwróciły uwagę na rolę internetu w promowaniu poezji i nawiązywaniu kontaktów z czytelnikami
i  innymi autorami. „Dzięki internetowi mam polskojęzycznych czytelników swoich wierszy z całego świata” – stwierdziła z radością Małgorzata Sochoń. Andrzej Kalinowski, szef Fundacji Sąsiedzi, apelował o twórczą krytykę pisma, bo w ten sposób najlepiej buduje się jakość wydawnictwa. Trzeba stworzyć radę programową, znaleźć w regionie znane w Polsce nazwiska, które będą pismo promowały – dodał. 

Z propozycją spotkań tematycznych – wspólne czytanie i dyskusja nad wierszami – wystąpiła Joanna Pisarska z Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku. 

Kończąc ten wątek dyskusji Justyna Sawczuk zauważyła, że pismo powstaje dzięki pracy kilku osób z Książnicy Podlaskiej i zapraszała do współpracy przy jego redagowaniu. 

Głos zabrał jeszcze Krzysztof Kurianiuk. Nawiązując do poprzedniego Sejmiku i propozycji stałej audycji w Radiu Białystok, promującej poezję regionalną, poinformował, że z braku środków finansowych, pomysł upadł. 

Minorowe odczucia po tej wypowiedzi złagodziła informacja Justyny Sawczuk o rozpoczęciu prac nad uruchomieniem internetowej strony „Epei”. Przypomniała też, że trwa nabór tekstów do czwartego numeru papierowego nieregularnika (adres e-mail: epea@ksiaznicapodlaska.pl)

Książnica Podlaska ogłasza nowy konkurs poetycki „Katyń – słowo i pamięć” (regulamin konkursu dostępny na stronie: www.ksiaznicapodlaska.pl 

Spotkania „sejmikowe” są potrzebne. Potwierdził to w krótkiej rozmowie w kuluarach młody poeta Michał Ciruk – „Pierwszy raz uczestniczyłem w tego typu spotkaniu i bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że będą kolejne”.

(zdjęcia: Książnica Podlaska)


Bożenna Krzesak-Mucha
Podlaska Redakcja Seniora Białystok