W ramach dodatkowego naboru wniosków do programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 samorządy mogą ubiegać się o 16,5 mln zł środków na utworzenie oraz dalsze funkcjonowanie już istniejących placówek dla seniorów. Wnioski o dofinansowanie można składać do 21 maja 2020 roku.

plakat o terminie naboru wniosków

„Mimo panującej pandemii nie rezygnujemy z naszych kluczowych programów, w tym najbardziej priorytetowego, jakim jest Senior+. Uruchamiamy środki dla samorządów, ponieważ zależy nam na tym, aby powstało w Polsce jeszcze więcej miejsc, w których seniorzy mogą spotykać się ze sobą i realizować swoje pasje” – powiedziała minister rodziny pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Od 2015 roku Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej realizowało Program Wieloletni Senior+ (wcześniej występujący pod nazwą Senior WIGOR). Jego adresatami były samorządy gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich, które mogły tworzyć Dzienne Domy i Kluby Senior+, lub dofinansować już istniejące. Do końca 2019 roku utworzono na terenie kraju 773 takie placówki. 

W edycji 2020 rekomendowano 738 ofert. Z naszego województwa wpłynęło 12 wniosków na utworzenie lub wyposażenie klubów Senior+. Wszystkie zostały zakwalifikowane i ministerstwo przeznaczyło dla podlaskich samorządów 1 571 574,29 złotych. Po 150 000 złotych otrzymały: miasto Łomża i gminy Milejczyce, Mielnik, Perlejewo, Łapy, Boćki i Tykocin. Niewiele mniej 149 616 złotych gmina Siemiatycze i 149 988,29 złotych Urząd Gminy Wizna. 121 036 złotych przyznano gminie Ciechanowiec, 75 924 złote gminie Goniądz i 25 000 złotych gminie  Zambrów.

Na 20 wniosków o dofinansowanie funkcjonowania istniejących już podlaskich placówek Senior+ dwa nie dostały rekomendacji. Pozostałym 18 wnioskom ministerstwo przyznało dotację w wysokości 792 595,29 złotych. Cztery placówki w gminie Siemiatycze na dalsze ich funkcjonowanie otrzymały 54 640 złotych. Miasto Łomża 216 tysięcy złotych dotacji przeznaczy na dalsze funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ a gmina Łapy 126 000 złotych na taką samą placówkę. Dofinansowanie otrzymały także Urząd Miejski w Suwałkach, powiat sokólski i gminy: Turośń Kościelna Jedwabne, Grabowo, Piątnica Radziłów, Nowogród Zambrów Perlejewo, Rajgród, Supraśl i Grodzisk. 

Prezydenci Miast Polski trzymający podpisaną deklarację

Wiele samorządów województwa podlaskiego przez cały okres trwania programu wykorzystało ministerialne dotacje. które były na wyciągnięcie ręki. W Białymstoku nie powstała ani jedna placówka z tego programu. Wprawdzie w 2015 roku Miasto Białystok wystąpiło o dotację z tego programu i otrzymało 255 000 złotych, ale nie zdecydowało się na wykorzystanie tych środków. Białostocki magistrat  przez lata trwania programu nie widział potrzeby powstania w prawie 300-tysięcznym mieście, który mieni się metropolią, ani jednej placówki z programu Senior+.

15 maja 2020 roku zapytałam Panią Elizę Bilewicz-Roszkowską z Biura Komunikacji Społecznej magistratu, czy Miasto Białystok wykorzysta dodatkową szansę na dotację z ministerstwa, którą mogłoby przeznaczyć na utworzenie Klubu Senior+. Na taki klub jest ogromne zapotrzebowanie w Białymstoku. Niestety, do dziś (19.05.2020 Podlaska Redakcja Seniora, pomimo zapewnień ww. przedstawicielki Biura Komunikacji,  nie otrzymała odpowiedzi. 

20 października 2017 roku Prezydent Tadeusz Truskolaski  wraz z prezydentami 20 dużych miast Polski podpisał w Poznaniu Deklarację współpracy prezydentów miast w obszarze polityki senioralnej. Aby przeczytać deklarację kliknij w obrazek z boku.

W deklaracji czytamy m.in.:

 “Władze miast, świadome wyzwań wynikających z procesu starzenia się społeczeństwa, wychodzą  naprzeciw  zmieniającym się potrzebom najstarszych mieszkańców i ich rodzin, podejmując rozmaite działania, ukierunkowane na zapewnienie godnego starzenia się poprzez poprawę jakości życia oraz tworzenie warunków do aktywności zawodowej i społecznej osób starszych”

Wobec takich deklaracji trudno wytłumaczyć fakt, że kilkuletnie starania seniorów z białostockich TBS-ów o utworzenie klubu seniora na ich osiedlu określają jako walenie głową w mur lub walkę z wiatrakami. 

(Źródło i zdjęcia: strona internetowa Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i strona internetowa Urzędu Miasta Łodzi)

 Krystyna  Cylwik
Redakcja Podlaski Senior