Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza do wzięcia udziału
w nowym projekcie „Senior Lider Obywatel”.

Do projektu zapraszamy seniorów powyżej 60 roku życia reprezentujących grupy i środowiska lokalne działające na terenie powiatu białostockiego i miasta Białystok.
Założeniem projektu jest udział 2 przedstawicieli z każdego środowiska(czyli np. grupy nieformalnej, klubu osiedlowego, organizacji pozarządowej, zespołu, klubu seniora, koła gospodyń wiejskich lub innej formy aktywności).

Okres realizacji projektu:  01.06.2020 r. – 31.12.2020 r.

Planowane działania (m.in.):

– wizyty studyjne

– warsztaty edukacyjne

– warsztaty przyszłościowe realizowane w środowiskach

– własne inicjatywy lokalne uczestników (pula środków 2 000 zł na inicjatywę)

– gra miejska

– konferencja

– profesjonalna sesja zdjęciowa

– wyjścia do instytucji kultury

– specjalistyczne poradnictwo

Do projektu zostanie zrekrutowanych 20 osób reprezentujących 10 środowisk.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 29 czerwca 2020r. na adres: anna.sedziak@owop.org.pl – w tytule wpisując ASOS 2020

Wszelkich informacji na temat projektu udziela Anna Sędziak

(e-mail: anna.sedziak@owop.org.pl)

Dodatkowo 23 czerwca 2020 r. o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie online dla zainteresowanych uczestników (link na stronie www.owop.org.pl)

Wyłonienie ostatecznej grupy nastąpi 1 lipca 2020 r.  poprzez ogłoszenie na stronie www.owop.org.pl
i powiadomienie telefoniczne uczestników zakwalifikowanych.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE WWW.OWOP.ORG.PL

Źródło: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

Opracowanie: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok