Przed współczesnymi seniorami stoi wiele wyzwań. Jest to nie tylko opieka nad wnukami, ale też bycie na „czasie”. Seniorzy, którzy chcą odnaleźć się w cyfrowym świecie, odnaleźć sens życia na emeryturze i satysfakcję życiową zapisują się do Szkoły SuperBabci i Super Dziadka. Aby mieć świadomość i wiedzę o współczesnym świecie. 

Na stole leżą wycięte wersy tekstu, które dwie uczestniczki warsztatów próbują ułożyć we właściwej kolejności

W szkole odbywają się zajęcia w każdą środę w Klubie Aktywnego Seniora przy Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA. Obecni na zajęciach warsztatowych zgłębiają tematy nie tylko dotyczące kreatywnych zabaw z wnukami, psychologii i pedagogiki, ale też chcą odnaleźć się w świecie cyfryzacji. Świat cyfryzacji to nie tylko obsługa telefonu, smartfona, laptopa, ale też zdobywanie różnorodnych informacji, wiadomości.

2 lutego 2022 r. w Szkole SuperBabci i Dziadka seniorzy uczestniczyli w zajęciach warsztatowych „Senior (nie)obecny w bańce informacyjnej”, które prowadziła Wiesława Szwed. Seniorki w trakcie trwania zajęć zgłębiły temat dotyczący informacji, dowiedziały się jak świadomie korzystać z informacji, nauczyły się jak odróżnić prawdę od fałszu, jak być odpowiedzialną w szukaniu i odbiorze informacji oraz co to znaczy tkwić lub nie w bańce informacyjnej. Seniorki zastanawiały się czym jest informacja i gdzie jej szukać. Dowiedziały się, że informacje mogą być prawdziwe lub fałszywe, a ich udostępnienie (np. w sieci) może komuś szkodzić lub nie. Dodatkowo pokazano im jak sprawdzić czy przeczytana informacja jest prawdziwa czy fałszywa. Seniorki pracując w grupach zastanawiały się między innymi kim jest influencer*, gatekeeper** i co to jest homofilia***. To pojęcia ważne i warto je znać, bo są stale obecne we współczesnym świecie. 

Czy do docierających do nas informacji jesteśmy uprzedzeni, czy myślimy schematami, a może wykraczamy poza schemat? Zastanawialiśmy się też co znaczy być stronniczym? Czy tkwimy w bańce filtrującej czy bańce informacyjnej? Czy jesteśmy w stanie przebić bańkę informacyjną, jeśli tak, to w jaki sposób?

Oprócz pytań padło też wiele odpowiedzi i deklaracji. I to od uczestników będzie zależało, czy będą świadomi zdobytych i zdobywanych informacji.

*influencer – (ang. influence – wpływ) to osoba publiczna, która poprzez swoją działalność w Social Mediach zyskała szerokie grono obserwujących, posiada z nimi trwałe i silne relacje, a także ma duży wpływ na ich decyzje oraz opinie na dany temat.
(źródło: https://ks.pl/slownik/influencer-kim-jest)

**gatekeeper –  (ang. gatekeeper – strażnik) osoba lub organizacja, która zarządza lub ogranicza przepływ wiedzy.
(źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Gatekeeper_(disambiguation)

***homofilia- skłonność do nawiązywania relacji społecznych z osobami posiadającymi te same cechy np.: wiek, płeć, pochodzenie, status społeczno-ekonomiczny, poglądy, przekonania.
(źródło: https://www.classicistranieri.com/pl/articles/h/o/m/Homofilia.html)

Zdjęcia: archiwum Klanzy

Wiesława Szwed
Podlaska Redakcja Seniora Białystok