26 listopada 2019 roku ruszyła kolejna edycja programu “Senior+”, którego głównym celem jest zwiększenie aktywności seniorów w życiu społecznym. Dlaczego do tej pory nie powstała ani jedna placówka w Białymstoku? Czy w ostatnim rozdaniu Miasto Białystok nareszcie złoży wniosek i utworzy placówkę dla seniorów, która świetnie sprawdza się w Polsce i w naszym regionie?

Od 2015 roku Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni “Senior+”  na lata 2015 – 2020 (wcześniej występujący pod nazwą Senior WIGOR). Jego adresatami są jednostki samorządu gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich, które mogą utworzyć Dzienne Domy i  Kluby “Senior+” lub dofinansować już istniejące. MRPiPS przeznaczyło na ten cel w 2020 roku 80 mln złotych. Na utworzenie Dziennych Domów samorządy mogą otrzymać dofinansowanie do 300 tys. zł. a w przypadku Klubów do 150 tys. zł. Istniejące już placówki “Senior+” mogą otrzymać do 300 zł. miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu i do 200 zł miesięcznie w Klubie.

Placówka “Senior+” jest połączeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, klubu, gabinetu rehabilitacji, biblioteki. Musi zapewnić osobom starszym usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, rekreacyjne. Dzięki niej osoby starsze, nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia, mają okazję do spędzenia czasu w miłym towarzystwie, korzystając z pełnej gamy usług oferującej przez placówkę a także skorzystać z ciepłych posiłków. 

Na koniec 2017 roku w Polsce funkcjonowało 240 Dziennych Domów i Klubów Seniora. Na koniec 2018 było  497 takich placówek, które zapewniały opiekę 12,8 tys. seniorom. Najwięcej placówek “Senior+” powstało w województwie mazowieckim – 69,  najmniej w opolskim – 14. Województwo podlaskie plasuje się na przedostatnim miejscu z 18 placówkami. Jednak coraz więcej samorządów z Podlasia jest zainteresowanych programem “Senior+” i bierze udział w otwartym konkursie ofert. Wśród wygranych znalazły się min.  Łomża, Hajnówka, Czyżew, Grodzisk, Siemiatycze, Sejny, Łapy, Piątnica, Nowogród, Rajgród, Narewka czy Suwałki.

W Białymstoku nie powstała ani jedna placówka z tego programu. Do chwili obecnej samorząd Białegostoku nie skorzystał z oferty ministerstwa. Wprawdzie kilka lat temu miasto wystąpiło o dotację z tego programu i otrzymało 250 tys zł ale nie zdecydowało się na wykorzystanie tych środków. Czy Białystok wystartuje w edycji programu “Senior+” na 2020 rok? Dokumenty można składać do 7 stycznia 2020 roku. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Senior.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2020 roku.

Dzięki wsparciu finansowemu MRPiPS  programu “Senior+”, nieustannie zwiększa się dostępność osób starszych do usług społecznych oraz poprawia się ich jakość życia. Dzięki temu nie czują się samotne ale potrzebne w lokalnym środowisku. Program przynosi założone rezultaty i odpowiada na potrzeby lokalnych społeczności. Przyczynia się do poprawy sytuacji osób starszych w zakresie edukacji i aktywizacji. Do rozdania jest 80 mln złotych. Termin składania wniosków tuż po Nowym Roku. 

Niedawno portal samorządowy opublikował raport ikalkulator.pl „Najlepsze miasta dla seniorów”. Sami zobaczcie, ilu seniorów przypada w Białymstoku na jeden klub seniora. Zainteresowała nas szczególnie aktywizacja seniorów.  I co czytamy w Raporcie :”Jako główny przelicznik przyjęliśmy liczbę osób w wieku 60+ przypadającą na Klub Seniora. Jak się okazuje, najwięcej Klubów Seniora w stosunku do liczby mieszkańców w wieku 60+ jest w Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu, z kolei na końcu zestawienia uplasował się Białystok, który znacznie odbiega od reszty stawki”.

Prezentujemy pierwsze trzy i ostatnie trzy miejsca w tej kategorię.

(…)


Kliknij w zdjęcie poniżej, aby przeczytać  pełny raport

Białostoccy seniorzy czekają na też na wyniki badania potrzeb seniorów przeprowadzanych przez Miasto Białystok i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Podczas wrześniowego Okrągłego Stołu Seniorów otrzymaliśmy zapewnienie, że wyniki tego badania zostaną zaprezentowane na przełomie listopada i grudnia 2019. I cisza.

Seniorzy z Białegostoku czekają dobre wieści w 2020 roku.

                                                                            Krystyna Cylwik
                     Podlaska Redakcja Seniora Białystok