1 września 2017 r. odbyło się spotkanie zespołów artystycznych  „Senior – Vita” i zespołu ” Maryna” z Klubu Seniora działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży. Rozmawialiśmy o pracy zespołów w ostatnich trzech miesiącach.

Ponieważ warto rozmawiać w szerszym gro nie, aby realizować ideę partnerstwa i współpracy, na spotkanie zaprosiliśmy Wiesława Jagielaka, dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Grażynę Kanię, kierownika Klubu Seniora oraz Martę Kopeć, instruktora kulturalno – oświatowego.

 

W ostatnim kwartale zespoły miały kilkanaście prób i wystąpiły na Dożynkach Gminnych w Szczepankowie. Dla zespołu ” Senior -Vita”, był to kolejny występ w ciągu wieloletniej pracy, natomiast ” Maryna”, zespół folklorystyczny, wystąpił po raz pierwszy, po kilkuletniej przerwie. Pierwszy zespół wykonał piosenki popularne, natomiast drugi pieśni kurpiowskie. Oba zespoły otrzymały nagrodę pieniężną, która będzie wykorzystana na ich potrzeby.

Przedstawiono plan pracy na najbliższy okres. Obecnie zespoły skupiają się na przygotowaniu do Senioriady 2017, która odbędzie się w Łomży. Pracy jest dużo i postanowiliśmy, że próby będą odbywały się dwa razy w tygodniu a  nie raz w tygodniu, ,jak do tej pory.

Goście spotkania odpowiadali na pytania seniorów. Szczególnie interesował nas temat związany z nowym lokum Klubu Seniora przy ulicy Wesołej w Łomży, który ma być oddany do użytku z początkiem nowego roku.

Seniorzy z niecierpliwością oczekują na jego otwarcie, gdyż z tego co usłyszeliśmy, będą tam doskonałe warunki lokalowe, nowoczesne wyposażenie a co za tym idzie większe możliwości  działania i pracy artystycznej. Trwają też rozmowy z MPK na temat uruchomienia linii autobusowej, by seniorzy z różnych miejsc miasta mogli dojechać do Klubu Seniora.

Cieszymy się z tak dobrych wiadomości i mamy nadzieję, że  będzie ich jeszcze więcej. To bardzo motywuje do dalszej pracy.

Danuta Waśko
Kierowniczka „Senior-Vita” i „Maryna”
Podlaska Redakcja Seniora Łomża

( Więcej zdjęć na Facebooku:  https://www.facebook.com/PodlascySeniorzy/)