W Klubie Seniora przy ul Ciesielskiej- Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Suwałki zorganizował spotkanie seniorów z przedstawicielami Policji.

 

spotkanie seniorów z Policją

Policjanci ostrzegali seniorów jak nie dać się oszukać na wnuczka, pracownika zakładu energetycznego, wodociągów, Sanepidu czy przedstawiciela Policji.

Powinniśmy być bardzo ostrożni, nie przekazywać swoich ważnych danych, nr pesel, dowodu, adresu. Również nie powinniśmy nikomu przekazywać gotówki, wyrzucać jej przez okno, czy przekazywać nieznanym osobom, które powołują się na kontakt z wnuczkiem. Najpierw trzeba zadzwonić do wnuka i zawsze taki przypadek należy zgłosić na Policję, żeby przerwać dalsze próby oszustwa..

Kolejne ostrzeżenie dla seniorów: nie spacerujmy samotnie, szczególnie wieczorem w miejscach odludnych, aby nie narażać się na ewentualny napad.

autorka artykułu (na pierwszym planie) na spotkaniu z Policją

Dobrą metodą na bezpieczeństwo seniorów jest też zadawanie pytań. Seniorzy pytali o swoich dzielnicowych. Można zaprosić dzielnicowego do domu na rozmowę, jeżeli czujemy się zagrożeni, wówczas patrole będą odwiedzać częściej daną dzielnicę, która może być miejscem spotkań narkomanów czy alkoholików.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Na zakończenie wszyscy seniorzy uczestniczący w spotkaniu dostali odblaski, które będą nosić na spacerach.

(foto: Teresa Wysocka-Kluczny)

 

Teresa Wysocka-Kluczny
Podlaska Redakcja Seniora Suwałki