Czy białostoccy seniorzy wiedzą o istnieniu Białostockiej Rady Seniorów (BRS)? Jakie są jej zadania? Gdzie można przeczytać protokoły z posiedzenia rady? Na te i inne pytania odpowiadali na spotkaniu z seniorami w Kubie Senior+ członkowie BRS.

grafika

Na pierwszym w 2023 roku posiedzeniu Białostocka Rada Seniorów postanowiła ,,ruszyć w teren”, aby przekonać się, czy seniorzy w stolicy województwa wiedzą o istnieniu takiej rady. Ustalono, że kilkuosobowe zespoły członków BRS odwiedzą kluby seniora i inne stowarzyszenia zrzeszające mieszkańców naszego miasta w wieku senioralnym. Będą mówić o istnieniu i działaniu BRS. 

Jedna z takich wizyt odbyła się 22 lutego 2023 roku w Klubie Seniora przy ulicy Białej 13/33 w Białymstoku, działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Przedstawicielami BRS byli Bogusław Zybajło, Grażyna Nasierowska oraz Krystyna Cylwik, mająca doświadczenie w pracy w Radzie Seniorów poprzedniej kadencji przy Marszałku Województwa Podlaskiego, dziennikarka portalu podlaskisenior.pl, pisząca o polityce senioralnej.

Po autoprezentacji, zaproszeni goście przedstawili zasady działania BRS. Historię powstania rady seniorów w naszym mieście przedstawiła Krystyna Cylwik, która brała udział w pracach grupy inicjatywnej, która doprowadziła do powstania BRS. Bogusław Zybajło zaznaczył, że rada nie jest kolejnym zrzeszeniem seniorskim, organizującym wycieczki, festyny i inne zajęcia dla seniorów. Jest to ciało społeczne o charakterze inicjatywnym, doradczym i opiniującym dokumenty tworzone w magistracie, dotyczące seniorów. Radni mówili o wielu miejscach w Białymstoku (min. Klanza, Klub Zenit), gdzie seniorzy nie nudzą się. 

Wywiązała się bardzo ożywiona dyskusja. Seniory stwierdzili, że ich placówka oferuje szeroki wachlarz różnych zajęć, z których korzystają. Klub Senior+ przy ulicy Białej w Białymstoku jest dobrze przygotowany do pracy z seniorami pod każdym względem. Prowadzi ją doskonale przygotowana do tej pracy trzyosobowa kadra (pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie). Placówka przeszła gruntowny remont, dofinansowany z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Senior+. Została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i sprzęt do rehabilitacji. Dwie seniorki z tego klubu to członkinie BRS poprzedniej kadencji, a jedna z seniorek brała udział w wizycie studyjnej w Gdyni i Suwałkach, oraz pracach poprzedzających utworzenie w Białymstoku Rady Seniorów.

Seniorzy zgłaszali wiele uwag i postulatów, dotyczących życia i potrzeb osób starszych w Białymstoku. Prosili na przykład o wznowienie działalności punktu informacji dla seniorów, gdzie można było przyjść na dyżur i uzyskać poradę dotyczącą min. obsługi komputera Wrócił też temat kawiarenki dla seniorów w Białymstoku, która działała w Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy św. Rocha, a którą zorganizowało Stowarzyszenie Szukamy Polski we współpracy z Podlaską Redakcją Seniora.

Biorące udział w spotkaniu kierownictwo klubu zasygnalizowało potrzebę utworzenia w Białymstoku nowych klubów dla starszych mieszkańców. Ten przy Białej nie jest w stanie zaspokoić potrzeb 70-tysięcznej rzeszy białostockich seniorów i wiele z nich odchodzi z przysłowiowym ,,kwitkiem”.

Nie wszyscy członkowie organizacji senioralnych działających w Białymstoku, mają taką wiedzę o radzie seniorów, jak ci z Klubu Senior+ przy ulicy Białej. Nadal potrzebne są wizyty członków BRS z seniorami w naszym mieście.

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok