W Telewizji Seniora TVS polecamy film, jaki powstał w ramach ogólnopolskiej kampanii „Organizacja Społeczne #ToDziała”. Wzięli w nim udział podlascy seniorzy. Film  był realizowany podczas 5 urodzin Podlaskiej Redakcji Seniora w Dniu Babci 21 stycznia 2020.

Organizatorzy kampanii tak zapowiadają film, publikowany na Facebooku: „Seniorzy. Solidarność #ToDziała. Bardzo potrzebujemy aktywnych seniorów i seniorek – ich doświadczenia, spokoju i mądrości. Ale dziś to oni potrzebują nas, naszej troski i wsparcia. Otoczmy ich opieką, wyjdźmy naprzeciw. Przeczekajmy razem ten trudny czas. Solidarność #ToDziała. O tym, jak ważna jest aktywność społeczna i wspólne działanie opowiadają seniorzy i seniorki ze Stowarzyszenia Szukamy Polski i Podlaski Senior.” 

                                                                                seniorzy – bohaterowie filmu

Film jest do obejrzenia tutaj:

Napiszcie Drogie Seniorki i Seniorzy, jak Wy angażujecie się społecznie?

Bożena Bednarek
Podlaska Redakcja Seniora
Telewizja Seniora TVS