23 lipca 2019 Supraśl odwiedziła 22-osobowa grupa seniorów z Grodziska Mazowieckiego pod przewodnictwem  Danuty Dubieleckiej.

Seniorzy to przede wszystkim członkowie Klubu Seniora Łąki. Wśród uczestników byli również przedstawiciele Rady Seniorów Grodziska Mazowieckiego. Goście sami zorganizowali sobie program pobytu, na który składały się: wizyta w Monastyrze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy oraz w Muzeum Ikon.

Odbyli też krótki spacer po Supraślu oprowadzani przez Krzysztofa Wolframa, Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Supraśl. Spotkali się też w Klubie Seniora z przedstawicielami Rady Seniorów Gminy Supraśl i z Zastępcą Burmistrza Supraśla Marcinem Iwaniukiem oraz z Sekretarzem Gminy  Mariuszem Żukowskim.

Na spotkaniu omawiano tematy wspólne dla środowisk senioralnych Supraśla i Grodziska Mazowieckiego, m.in sposoby finansowania projektów, zadania programowe i formy aktywizacji seniorów. W Grodzisku Mazowieckim dotyczy to ok. 8 tysięcy. osób mających do dyspozycji trzy Kluby Seniora.

Goście zaprosili Kluby Seniora z Gminy Supraśl oraz Radę Seniorów Gminy Supraśl do odwiedzenia Grodziska Mazowieckiego w dogodnym terminie.

 

(foto: Aleksandra Pierzchała i Bożenna Chmielewska)

 

Krzysztof Wolfram
Podlaska Redakcja Seniora Supraśl