Ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie i honorowy obywatel Białegostoku, urodził się 26 listopada 1919 r. Z tej okazji zorganizowano szereg spotkań, w których uczestniczyła córka Ryszarda Kaczorowskiego – Jagoda Kaczorowska.

Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 11 przygotowali widowisko składające się ze scen z życia wybitnego białostoczanina ilustrowane zdjęciami i muzyką. Szkoła jest spadkobierczynią i kontynuatorką tradycji i historii dawnej „Jedenastki” przy ulicy Mazowieckiej, której uczniem był Ryszard Kaczorowski. 

Uczniowie znakomicie oddali klimat życia białostoczan różnych nacji i wyznań, pobytu na Syberii, bitwy pod Monte Cassino. Wzruszającym momentem było wspólne odśpiewanie, na stojąco, utworu ”Czerwone maki na Monte Cassino”.

Prezydent był przede wszystkim harcerzem. Czuł się zobowiązany przyrzeczeniem harcerskim. Mawiał, że „trzeba wiele przejść w życiu, by umieć odróżnić sprawy ważne od błahych, dobro ogółu od celów własnych”. Harcerze odtworzyli scenę przysięgi harcerskiej, złożonej przez druha Kaczorowskiego w Parku Zwierzynieckim.

Spotkanie zakończyło się promocją komiksu „Ostatni Prezydent. Gawęda o Ryszardzie Kaczorowskim”, przedstawiającego najważniejsze wydarzenia z życia Prezydenta. Autorami opowiadania graficznego są: Witold Tkaczyk (scenariusz), Katarzyna Babis (rysownik). Nadzór merytoryczny sprawował prof. UwB dr hab. Adam Czesław Dobroński. Otrzymali go wszyscy uczestnicy spotkania.

Widowisko i promocja komiksu odbyły się 25 listopada, w Klubie Fama.

Następnego dnia (26.11.) w Kampusie Uniwersytetu, przy ul. Ciołkowskiego odbyło się otwarcie wystawy „Tu się urodził, wychował i tu powracał…”, w Gabinecie Ryszarda Kaczorowskiego. Na uroczystość tą przybyli: przedstawiciele władz Miasta Białegostoku, Uniwersytetu w Białymstoku, pani Jagoda Kaczorowska, harcerze, młodzież szkolna i mieszkańcy Białegostoku. Otwarcia wystawy dokonał kustosz Gabinetu – profesor-senior Adam Czesław Dobroński.

Później organizatorzy zaprosili wszystkich do auli, na spotkanie poświęcone Prezydentowi Kaczorowskiemu. Wspominali go m.in.: córka Jagoda Kaczorowska, przyjaciele – Adam Dobroński i Lech Rutkowski (były prezydent Białegostoku), Tadeusz Chwiedź (prezes białostockiego oddziału Sybiraków), harcmistrz Andrzej Bajkowski, który zaprezentował również gazetę jednodniówkę „Harcerz Białostocki”, skierowaną nie tylko do harcerek i harcerzy, ale też do mieszkańców Białegostoku, by mogli dowiedzieć się, jakim człowiekiem był Prezydent i co robił.

Młodzież biorąca udział w Konkursie wiedzy o Ryszardzie Kaczorowskim otrzymała dyplomy i nagrody, z rąk córki Jagody Kaczorowskiej i władz uczelni.

Adam Czesław Dobroński, wygłosił także krótki wykład nt. „Białostoczanie z kręgu przyjaciół Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego”. Obaj wspólnie planowali wydać książkę o tej tematyce w 2010 r.
Na zakończenie zaprezentowany został film o Ryszardzie Kaczorowskim.

Uczestniczenie w tych uroczystościach i spotkaniach było wielką lekcją historii i patriotyzmu. Wzruszenie udzielało się wszystkim.

(foto: Maria Beręsewicz)

Opracowała: Maria Beręsewicz
Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok