Szczegóły realizacji projektu aktywizująco-edukacyjnego ,,Siła seniora”, realizowanego przez Miasto Białystok i Centrum Aktywności Społecznej we współpracy z Białostocką Radą Seniorów (BRS) oraz wizyta studyjna Białostockiej Rady Seniorów w Łomży to główne tematy posiedzenia BRS 7 września 2023.

porady cyfrowe dla seniorów – plakat

Po wakacyjnej przerwie 7 września 2023 odbyło się kolejne spotkanie Białostockiej Rady Seniorów w Centrum Aktywności Społecznej zebrali się członkowie rady i Katarzyna Korzeniecka – opiekunka BRS z ramienia CAS. Obrady poprowadziła Bożena Bednarek – wiceprzewodnicząca BRS.

Katarzyna Korzeniecka omówiła szczegóły realizacji projektu skierowanego do seniorów pn. ,,Siła seniora”, realizowanego przez Miasto Białystok i CAS we współpracy z Białostocką Radą Seniorów. 11 września oficjalnie zainaugurowano realizację tego projektu podczas konferencji prasowej w Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Szkolnej w Białymstoku. Zapis konferencji z udziałem zastępców Prezydenta Miasta Białegostoku Zbigniewa Nikitorowicza oraz Przemysława Tuchlińskiego oraz wiceprzewodniczącej BRS Bożeny Bednarek: https://www.facebook.com/bialystokUM/videos/1049576782866958

Kluczowym tematem spotkania było zaproszenie BRS przez Łomżyńską Radę Seniorów na spotkanie szkoleniowo-integracyjne do Łomży. Jak można przeczytać w zaproszeniu – ,,spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem naszych Rad, spostrzeżeń co do potrzeb i aktywności osób starszych a także dyskusja na temat polityk publicznych miast i roli RS w ich kształtowaniu”.

Tę wizytę zaplanowano w ramach zadania ,,KULTURALNA INTEGRACJA 60+”. Odbędzie się ono dzięki dotacji celowej uzyskanej przez Miasto Łomża ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w ramach zadania pn. ,,Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”.

zajęcia sportowe dla seniorów – plakat

Chęć wyjazdu do Łomży po 20 października spotkało się z aprobatą wszystkich obecnych członków BRS. Problemem jest tylko przejazd uczestników spotkania z Białegostoku do Łomży i z powrotem, bo w łomżyńskim projekcie nie przewidziano na to środków. Po dyskusji podjęto decyzję, aby zwrócić się do Prezydenta Miasta Białegostoku o wsparcie. 11 września wysłano pismo w tej sprawie podpisane przez przewodniczącą Katarzynę Łotowską i wiceprzewodniczącą Bożenę Bednarek. W piśmie ujęto też propozycję członka BRS Bogusława Zybajło, do przejazdu mógł być użyczony bus z kierowcą z którejś ze spółek komunikacyjnych Miasta Białystok. 

Białostocka Rada Seniorów to rada ekspercka. Podnosi swoje kompetencje, biorąc udział w szkoleniach i warsztatach. Jest zauważalna w swoich działaniach na rzecz starszych mieszkańców stolicy województwa. Jest przykładem, jak należy działać, aby spełnić zadanie określone w ustawie o samorządzie terytorialnym. Dlatego  w ramach wizyt studyjnych chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami.

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok