Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych realizuje projekt pt.: „Siła społeczności w różnorodności”, którego celem jest wsparcie wymiany międzypokoleniowej.

Współpraca seniorów i młodzieży ma wiele korzyści, zarówno dla jednej, jak i drugiej grupy wiekowej oraz dla społeczeństwa jako całości. Dla młodzieży może to być okazja do lepszego poznania Was – Seniorów, a dla Was do zrozumienia wyzwań, z jakimi młodzież się obecnie boryka. Chodzio to, byście razem, w czteroosobowych zespołach przeprowadzili ciekawe inicjatywy dla dobra lokalnej społeczności.
W ramach projektu powstanie 5 grup z różnych środowisk (dzielnic, miast,wsi). Kluczowe jest, by w każdej z nich było 2 przedstawicieli seniorów (65+) oraz 2 nastolatków w wieku od 13 do 19 lat. Na czterech zjazdach Akademii Animacji Międzypokoleniowej, przekażemy odpowiednie umiejętności, byście mogli pełnić rolę liderów i animatorów życia społecznego. W rezultacie wspólnie przeprowadzicie (przy wsparciu edukatorów) 3 działania w swoich środowiskach:
– spotkanie z mieszkańcami sprawdzoną metodą People meet People, by
zdiagnozować ich potrzeby;
– warsztat przyszłościowy, by wygenerować pomysły;
– inicjatywę lokalną na rzecz społeczności, na realizację której otrzymają do 5 000 zł.

W ramach projektu planowany jest też wyjazd studyjny do Norwegii, podczas którego zapoznacie się z norweskimi dobrymi praktykami dotyczącymi współpracy międzypokoleniowej. Będzie to też okazja do
nawiązania międzynarodowych kontaktów.
Na koniec zaś przewidziana jest dwudniowa konferencja, podsumowująca projekt i dyskusja o wyzwaniach i szansach współpracy międzypokoleniowej.

Szczegóły projektu i formularz zgłoszeniowy – tutaj

Jeśli brzmi to dla Was interesująco i chcielibyście wziąć udział w takim projekcie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Źródło: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

Opracowała: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok