W województwie podlaskim działa 15 rad seniorów. Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów pomaga w zdobyciu wiedzy i umiejętności członkom rad, aby jak najskuteczniej reprezentowali potrzeby seniorów w dialogu z władzami samorządowymi. Wzmacniamy ten głos  poprzez organizację Forów z udziałem wszystkich rad seniorów w regionie. Dzięki temu rady mogą się wymieniać opiniami, doświadczeniami i działać wspólnie. 


A gdyby tak w  naszym województwie powstało najwięcej rad? To możliwe! Jeżeli chcesz, aby powstała  rada w Twojej gminie, napisz do nas: owrsp2020@gmail.com lub znajdź nas w Internecie.
Zapraszają Stowarzyszenie Szukamy Polski i Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Partnerem Strategicznym Programu jest Województwo Podlaskie

Bożena Bednarek