Odkryciem archeologicznym na Podlasiu w 2022 roku było znalezienie miecza wikińskiego z X wieku. Wzmogło nasze apetyty na wielki skarb zatopiony w rzece.

Miecz

Miecz znalazł Szczepan Skibicki, pracownik Muzeum Wojska w Białymstoku, nurkując w jednej z rzek na Podlasiu. Po oczyszczeniu z mułu miecz poddano wstępnym badaniom i prześwietleniu rentgenowskiemu. Na oficjalne wyniki jeszcze czekamy. Najprawdopodobniej jest to miecz wikiński z X wieku. Czeka go dalsza konserwacja i inne badania, które dokładniej określą jego pochodzenie. W miejscu znalezienia miecza przeprowadzono badania archeologiczne. Odkryto kilka toporów, duże metalowe gwoździe i drewniane bale. Prawdopodobnie była tu przeprawa przez rzekę.

Słuchacze UTW siedzą w sali muzeum

O tym niezwykłym znalezisku archeologicznym dowiedzieli się słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zajęciach fakultatywnych w Muzeum Wojska w Białymstoku. Bardzo nas zaciekawiła ta niezwykła przygoda naszego muzealnika. Dopytywaliśmy się o szczegóły znalezionego artefaktu. Najbardziej zmartwiła nas wiadomość, że znaleziony na Podlasiu miecz może trafić do muzeum w innym mieście. Muzeum Wojska ma go na razie w depozycie. Szczepan Skibicki zaprezentował też inny miecz ze zbiorów Muzeum, opowiedział o stopach stali, z jakiej wykonywano taką broń, jak nazywają się poszczególne części miecza oraz pokazał techniki walki.

Spotkanie szczególnie zainteresowało słuchaczy należących do Sekcji Historycznej UTW. Jednogłośnie stwierdzili, że będą interesowali się dalszymi losami miecza wikińskiego i będą popierali dążenia muzealników, aby znaleziony miecz pozostał na stałe w naszym muzeum.
Fot: Maria Beręsewicz

Maria Beręsewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok