We wtorek, 19 czerwca 2018, zakończył się, odbywający się w Białymstoku, XI Festiwal Kultury Żydowskiej ,,Zachor-Kolor i Dźwięk”. Członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce i Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział Bohoniki, od kilku lat uczestniczą w koncertach, na które zapraszani są przez Lucy Lisowską z Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael.

foto: nr 1

Przy okazji tegorocznych muzycznych spotkań odezwały się wspomnienia związane z pierwszymi kontaktami z organizatorką festiwalu. Nasze stowarzyszenia chciały uświadomić i przypomnieć mieszkańcom, że Sokółka jest miastem wielokulturowym; przed wojną mieszkało w nim wielu Żydów, pamiętamy także żyjących tu Romów. Obecnie zamieszkują je głównie katolicy, wyznawcy prawosławia i Tatarzy. Aby pomysł ten udało się urzeczywistnić, w 2015 roku zrealizowaliśmy wspólnymi siłami projekt ,,Czytanie w Bramie’’.

foto: nr 2

Przedstawialiśmy w nim obrzędy religijne i kulturowe związane z przyjściem dziecka na świat, z zaślubinami, pochówkiem, z ważnymi świętami. Spotkania odbywały się w bramie przy siedzibie uniwersytetu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się opowieści Lucy Lisowskiej na temat zwyczajów żydowskich, księdza mitrata Włodzimierza Misiejuka dotyczące obrzędów w religii prawosławnej, Elżbiety Jakimik o zwyczajach Romów, imama Aleksandra Bazarewicza, Jana Adamowicza i Heleny Jasińskiej o zwyczajach tatarskich oraz Aliny Struczewskiej i Teresy Galewskiej o tradycjach w religii katolickiej. Na każde spotkanie przygotowaliśmy poczęstunek związany z tradycyjną kuchnią danej kultury, a więc wielkanocne babki, kutię, aszura kompot, pierekaczewnik i inne smakowitości. 

foto: nr 3

Udany projekt sprawił, że posypały się nowe pomysły na następne działania. Wspomnę tyko ich nazwy: ,,Zabytki Wielu Kultur”, ,,Kawiarenki Wielu Kultur”, ,,Szukamy talentów- wielokulturowość w poezji”. W projektach współpracowały: Zespół Szkól w Sokółce, Zespół Szkól Zawodowych w Sokółce, Zespól Szkół Rolniczych w Sokółce oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej ,,Barka”. Realizację projektów wsparł Urząd Miasta w Sokółce i Sokólski Fundusz Lokalny w ramach przedsięwzięcia ,,Działaj Lokalnie”. Wszystkie te działania uświadomiły, że łączy nas wspólne przebywanie, jedzenie, muzyka, poezja i wiele innych rzeczy. Zrozumieliśmy, że więcej nas łączy niż dzieli.

 

 

foto: nr 4

 

Na jednym ze spotkań w Zespole Szkól w Sokółce, przedstawiając się, Lucy powiedziała :,,Jestem Żydówką, zobaczcie, mam oczy, usta, ręce, jestem taka sama jak Wy”. Tym stwierdzeniem rozbroiła młodych słuchaczy. Nasze działania pomogły zbliżyć się osobom różnych wyznań i kultur, pielęgnujących swoje tradycje.

Zdjęcia: Lila Asanowicz
1.projekt „Czytanie w bramie”
2.”Kawiarenki wielu kultur”
3. „Szukamy talentów- wielokulturowość w poezji”
(powstała książeczka z wierszami i podziękowania Lucy Lisowskiej-poezja żydowska oraz państwu Januszkiewiczom-poezja romska)
4.”Zabytki wielu kultur” Tykocin

 

Teresa Galewska
Podlaska Redakcja Seniora Sokółka