Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów na terenie miasta i gminy Sokółka zrzesza  w swoich szeregach 250 członków. Mimo niewątpliwych utrudnień związanych z pandemią coronawirusa nie zaprzestał działań na rzecz swoich członków i osób starszych. Zgłosiliśmy do konkursu „Działaj lokalnie”projekt „Sokólscy seniorzy wracają do integracji i działania po pandemii”.

Organizatorami i grantodawcami w konkursie projektów byli:

Dofinansowanie

Projekt nasz znalazł uznanie i zyskał dofinansowanie w postaci grantu o wartości 3 500 zł. Całkowity koszt projektu wraz z udziałem własnym wyniósł 10 300 zł.
Co prawda okres pandemii nie minął, ale projekt udało się zrealizować, po części w okresie złagodzonych ograniczeń, jak również w czasie ich trwania, przy zachowaniu obowiązujacego reżimu sanitarnego.

Realizacja projektu

W ramach projektu zrealizowano następujace przedsięwzięcia:

1. Jednodniowa wycieczka autokarowa do Wigierskiego Parku Narodowego i klasztoru Kamedułów w Wigrach dnia 26.08.2020 r, w tym:
– zwiedzanie klasztoru Kamedułów z przewodnikiem,
– spacer po ścieżkach Wigierskiego Parku Narodowego,
– rejs statkiem po jeziorze Wigry,
– wspólny posiłek w ogrodach klasztornych.

Wycieczka była bardzo udana, uczestniczyło w niej 47 emerytek i emerytów.

2. Ognisko integracyjne dla seniorów na polanie w Hałem w dniu 2.09.2020 r. Wzięło w nim udział 40 osób. Czas upłynął miło przy płomieniach ogniska, muzyce i wspólnym śpiewaniu.

3.  „Świąteczna paczka dla seniora”

Paczki seniorom.

W ramach zadania wykonanych zostało 30 paczek żywnościowych o wartości 30 zł każda. Paczki zawierały podstawowe produkty potrzebne i oczekiwane na święta. Dostarczyliśmy je w dniu 7 grudnia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce i zostały one wręczone przez pracowników Ośrodka dla wytypowanych, najbardziej potrzebujących, emerytów i rencistów z terenu miasta i gminy Sokółka, niezależnie od tego czy są lub nie są członkami naszego Związku.

Serdecznie dziękujemy grantodawcom i osobom zaangażowanym w realizację zadań w ramach projektu.

Poniżej galeria zdjęć z wycieczki projektowej sokólskich seniorów do Wigierskiego Parku Narodowego i klasztoru Kamedułów w Wigrach. Fot. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

1/10

Czesław Sańko
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów