Polityka senioralna realizowana jest poprzez wiele projektów i programów. Dzięki nim możemy nawiązywać kontakty i współpracować z seniorami z innych województw.

W marcu  2023 roku Urząd Marszałkowski w Białymstoku ogłosił konkurs na udzielenie pomocy finansowej  w formie dotacji na zadanie „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”. Urząd Miejski w Sokółce we współpracy z Miejską Radą Seniorów złożył aplikację na zadanie „Rola i miejsce seniorów w życiu społeczności lokalnej” i otrzymał dofinansowanie w wysokości 30 tysięcy złotych. To kwota maksymalna możliwa do uzyskania. Dziękujemy za pomysł i wsparcie!

Grupa seniorów idzie wąską uliczką

Zadanie to obecnie jest realizowane i obejmuje wiele działań.  Jednym z nich była wizyta studyjna Miejskiej Rady Seniorów w Gdańsku. Dlaczego wybraliśmy Gdańsk? To miasto ma duże tradycje i osiągnięcia w zakresie polityki senioralnej. Wdrożone są metody i sposoby wszechstronnej aktywizacji ludzi starszych. Polityka senioralna jest realizowana poprzez wiele projektów i programów, które są dostosowane do potrzeb i oczekiwań seniorów. Chcieliśmy się z nimi zapoznać. Poza tym z seniorami z Gdańska mieliśmy wcześniej dobre kontakty, a wśród nich są nasi znajomi, pochodzący z Sokółki.
W Gdańsku czekał na nas Zdzisław Wysocki, sokółczanin z pochodzenia. Oprowadził nas po centrum Gdańska. Miasto tętni życiem i czuć w nim energię. Zakwaterowanie mieliśmy w hotelu „Wolne Miasto”. Wieczorem udaliśmy się do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina na koncert. W programie były „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego, perełka muzyki barokowej.

Liczne grono słuchaczy siedzi w ławach, jeden mężczyzna stoi przodem do siedzących.

Następnego dnia w Urzędzie Miejskim uczestniczyliśmy w spotkaniu z samorządowcami i Radą Seniorów w Gdańsku. O polityce senioralnej i problemach seniorów dyskutowaliśmy blisko dwie godziny. Na terenie miasta mieszka ponad 130 tysięcy ludzi w wieku poprodukcyjnym. Rada Seniorów w Gdańsku powstała jako jedna z pierwszych w roku 2007, ma więc bogaty dorobek i tradycje. Liczy ona 31 członków, odbywa posiedzenia, podejmuje uchwały, powołuje komisje problemowe. Jest to nieporównywalne do naszej dziewięcioosobowej Miejskiej Rady Seniorów, kończącej wkrótce pierwszą kadencję. W Gdańsku polityka senioralna jest realizowana poprzez wiele projektów i programów, które są dostosowane do potrzeb i oczekiwań seniorów. Działa ponad 70 klubów i kół seniora, które tworzone są przy radach osiedli, parafiach, ośrodkach wsparcia.

Zabierając głos, podkreśliłem, że w Sokółce, dzięki staraniom i projektom zrealizowanym przez samorządy gminy i powiatu w ostatnich latach, organizacje seniorskie mają bardzo dobre warunki lokalowe i otrzymują wsparcie finansowe i organizacyjne. Dyskusja była wielowątkowa i przebiegała w bardzo sympatycznej atmosferze. Na koniec spotkania wymieniliśmy się drobnymi upominkami. Otrzymaliśmy bardzo cenny informator, pięknie wydany, opisujący kompleksowo sytuację seniorów i podejmowane na ich rzecz działania. Można będzie czerpać z niego pomysły do realizacji na naszym podwórku.

Przy nabrzeżu morskim zacumowane statki

Po spotkaniu w Urzędzie Miasta popłynęliśmy statkiem na Westerplatte. Niestety, padał akurat ulewny deszcz, więc nie mogliśmy dokładniej przyjrzeć się dokom i licznym statkom po obu stronach Martwej Wisły, gdzie koncentruje się życie gospodarcze miasta.
Wieczorem udaliśmy się ma spotkanie z grupą seniorów do świetlicy na obrzeżach miasta, na terenie ogródków działkowych. Było to spotkanie nieformalne, bez żadnego protokołu. Gitara, muzyka mechaniczna oraz wspólne śpiewanie, prezentowanie skeczy, a nawet wierszy. W lipcu część gdańskich seniorów była na wycieczce autokarowej na Podlasiu. Zwiedzali Sokółkę, Białystok, Supraśl, Kruszyniany i Bohoniki. Wtedy spotkaliśmy się z nimi na podobnym wesołym wieczorze w klubie seniora. Teraz byliśmy w podobnych okolicznościach w Gdańsku wśród dobrych znajomych. Na dodatek byli wśród nich sokółczanie. Ogólnie atmosfera była swojska, można by rzec, rodzinna. Przywieziony przez nas sękacz i pierekaczewnik skonsumowano w całości. Na koniec odśpiewaliśmy pieśń „Morze, nasze morze…”. Wręczono nam także śpiewniki piosenek wycieczkowych.
W ostatnim dniu zwiedziliśmy Muzeum II Wojny Światowej, gdzie w nowoczesny sposób pokazane są różne oblicza wojny i ogrom cierpień, jakich doznały narody całego świata w tym największym w historii wojennym koszmarze.
Nasza krótka, lecz pouczająca, wycieczka dobiegła końca. Poznaliśmy piękne miasto Gdańsk. Spotkaliśmy się z ciepłym przyjęciem ze strony wspaniałych ludzi, zapoznaliśmy się z ich pomysłami i sposobem na życie. Myślę, że udało nam się połączyć przyjemne z pożytecznym.

Grupa seniorów z zestawami prezentowymi

Czesław Sańko
Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce