Jak ważna jest pomoc osobom starszym i drobne naprawy techniczne, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. W Sokółce zainaugurowano Program „Sokólska Złota Rączka”.

Podpisywanie dokumentów

W piątek (30.04.2020) zostałam zaproszona jako wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce na niespodziewane spotkanie. I tu niespodzianka, rzut oka na tablicę informacyjną i już wiedziałam, że sprawa dotyczy seniorów. Z informacji umieszczonej na stronie Sokółka.pl można było przeczytać: 

„Realizacja Pilotażowego Programu „Sokólska Złota Rączka” ma trwać od 1 maja do 31 grudnia 2021 roku. Jego adresatami są osoby od 75 roku życia, którym udzielane będzie wsparcie w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych.
Z usługi mogą skorzystać seniorzy, będący osobami samotnymi, niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi i chorymi, które ukończyły 75 rok życia, stale zamieszkujący na terenie gminy Sokółka.”

Burmistrzowie Ewa Kulikowska i Adam Kowalczuk przedstawili zainteresowanym oraz licznie zgromadzonym mediom założenia projektu. Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast w imieniu realizatorów usług umowy podpisali dyrektorzy z: Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Po podpisaniu dokumentów

Jako przedstawiciel Rady Seniorów otrzymałam Zarządzenie nr.418/2021 Burmistrza Sokółki i Regulamin korzystania z usług.
Myślę, że inicjatywa taka jest potrzebna, ponieważ osoby starsze, samotne, będą mogły sprawniej funkcjonować i nie będą martwić się znalezieniem majstra czy też opłatą za usługę.
Znając życie takiego wsparcia będą potrzebowały też osoby młodsze niż 75+, ale mam nadzieję, że program będzie się rozwijać i udoskonalać, a pomoc otrzymają wszyscy potrzebujący.

(zdjęcia: Dorota Biziuk z Urzędu Gminy)

 

Lila Asanowicz
Podlaska Redakcja Seniora Sokółka