1 października 2021 r w Sokólskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych z Sokółki i zaprzyjaźnionych gmin.

Zaproszeni goście

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Burmistrza oraz przedstawicielka Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.
Chęć udziału zgłosiło 15 organizacji, niestety z różnych powodów było tylko 9.
Zebranie nazwaliśmy „Panel dyskusyjny”, a celem miała być wymiana doświadczeń, zapoznanie organizacji między sobą, znalezienie wspólnych celów itp.

Pierwsze tego typu spotkanie zaowocowało kilkoma postanowieniami, między innymi wnioskiem, że spotykamy się ponownie zaraz po Nowym Roku.
Program spotkania wzbogaciła Biblioteka Publiczna, której pracownice przygotowały niespodziankę. Pokazały jak zrobić woskowijkę, naturalne i ekologiczne wielorazowe opakowanie do żywności.

Podczas 2 godzin mieliśmy owocną dyskusję, posiłek i warsztaty ekologiczne.
Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych to dobry pomysł z potencjałem na przyszłość.

foto: Krzysztof Frejus

Lila Asanowicz
Podlaska Redakcja Seniora Sokółka