Zakup i dostarczenie produktów spożywczych, higienicznych czy leków. Tak pomaga ludziom starszym  Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

plakat kampanii

23 października 2020 roku do walki z Covid-19 nasz rząd powołał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Wolontariusze, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i pracownicy pomocy społecznej zaangażowani są w pomoc osobom starszym w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu a są niemożliwe w związku z panującą pandemią.

Uruchomiono ogólnopolską infolinię dedykowaną seniorom:  22 505 11 11, na którą można dzwonić aby taką pomoc otrzymać. Osoba, która przyjmie zgłoszenie, przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej właściwej gminy. Tam zostanie zweryfikowane zgłoszenie i ustalone z seniorem szczegóły potrzebnego zaopatrzenia w artykuły spożywcze, higieniczne czy leki.  Zapłaci  za nie sam senior. Pomoc SKWS skierowana jest do osób powyżej 70 roku życia. W szczególnych przypadkach otrzymują ją osoby młodsze. Jak podało 12 listopada 2020 roku ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej, z takiej pomocy w całej Polsce skorzystało już 11 tysięcy seniorów przy zaangażowaniu 10 tysięcy wolontariuszy, terytorialsów i pracowników pomocy społecznej.

W Białymstoku od początku pandemii udzielane jest wsparcie seniorom potrzebującym pomocy. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i wolontariusze dostarczają seniorom i osobom pozostającym na kwarantannie i w izolacji domowej produkty żywnościowe, higieniczne i leki. Obecnie, jak podaje strona Miasta Białystok z takiej pomocy korzysta w naszym mieście około 150 osób.

Nie można udawać, że seniorzy mają tylko i wyłącznie potrzeby podstawowego rzędu, czyli jedzenie, dach nad głową i leki. Ich zdrowie psychiczne wpływa na zdrowie fizyczne. Przekazywanie im potrzebnych zakupów na progu, w drzwiach ich domu czy mieszkania nie ”załatwi” sprawy. 

Słyszą, że nie mogą wychodzić z domu, traktują to prawie jak nakaz i odczuwają,  jak prawie ograniczenie ich swobód i wolności osobistej. W miejscu zamieszkania, gdy mają do dyspozycji działkę wokół domu i możliwość rozmowy z sąsiadem “przez płot”, nie odczuwają tak bardzo boleśnie. Jednak gdy senior w bloku nie może wyjść ze swego malutkiego,  niespełna trzydziestu metrowego mieszkania jest dużo gorzej. Takie długotrwałe odosobnienie, brak dostępu do podstawowej opieki medycznej, brak bezpośredniego kontaktu z drugą osobą, powoduje pogorszenie stanu psychicznego seniora. Czy spacer z zachowaniem dystansu społecznego miał być dla osoby starszej bardziej niebezpieczny niż długotrwałe pozostawanie w zamknięciu i bezruchu?

Pandemia zamknęła kluby osiedlowe, kluby seniora, Centrum Aktywności Społecznej. Tam seniorzy udzielali się społecznie,  realizowali swoje pasje,  rozwijali talenty. Zostali tego pozbawieni.  Przecież seniorzy żyją po coś, dla kogoś, bo tak zostali wychowani. Jeśli nie zainteresujemy się ich stanem emocjonalnym , to nie pomożemy im przetrwać  ten stan pandemii.  

Projekt Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów przewiduje pomoc seniorom do 31 grudnia 2020 roku. Jest jeszcze czas aby rozszerzyć pomoc seniorom niesioną przez SKWS i zadbać o ich kondycję psychiczną.

(plakaty ze strony Ministerstwa Rodziny Płacy i Polityki Społecznej)

 

 Krystyna  Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok