Jak wielką rolę odgrywa społeczność lokalna małej miejscowości i dużego miasta dowiedziałam się podczas Regionalnego Forum Społecznego zorganizowanego przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (OWOP) 20-21 marca 2024 r. 

dwie kobiety siedzą tyłem, przed nimi ekran i dwie prowadzące stojące po obu bokach ekranu

Na Forum zostali zaproszeni goście- eksperci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i różnorodnych stowarzyszeń nie tylko z Białegostoku, ale też z całej Polski. Spotkanie było transmitowane online. 

Krzysztof Ziental –praktyk partycypacji, kierownik Działu Partycypacji w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, koordynator ponad 180 procesów konsultacyjnych, współredaktor strony Wrocław Rozmawia – portal partycypacji społecznej. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, by zmieniając przestrzeń środowiska lokalnego należy nie tylko słuchać ekspertów, urzędników, ale też głównie mieszkańców, włączając w to dzieci, młodzież i dorosłych. Czas konsultacji jest też czasem edukacji specjalistów, gdyż ich oczekiwania i oczekiwania mieszkańców nie zawsze są takie same. Ważne jest by mieszkańcy w trakcie zachodzących zmian na swoim osiedlu mieli poczucie, że zostali wysłuchani i mieli poczucie sprawczości.

Anna Petroff – Skiba – socjolożka, wieloletni kierownik Wydziału Konsultacji Społecznych i Współdecydowania z Mieszkańcami Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu miasta stołecznego Warszawy, współpracuje z Fundacją Think Tank Miasto, autorka artykułów i publikacji na temat konsultacji z mieszkańcami i działań partycypacyjnych. W trakcie swojej prezentacji stwierdziła, że organizacje pozarządowe są partnerem w konsultacjach społecznych. Aby takie konsultacje przeprowadzać, należy najpierw zdobyć wiedzę na temat, który chce się zdiagnozować. Zwróciła też uwagę jak ważna jest moderacja spotkań i ustalenie zasad według których ona się odbywa.

Agnieszka Maszkowska – socjolożka, ekspertka do spraw partycypacji, trenerka, prezeska Fundacji SocLab. Moderatorka procesów konsultacji, w szczególności w zakresie budżetów partycypacyjnych, tworzenia strategii i programów. Promuje i wdraża programy na rzecz aktywizacji młodzieży, szkolne budżety partycypacyjne oraz inicjatywy młodzieżowe. W trakcie swego wystąpienia podkreśliła rolę młodzieży w społeczności lokalnej, zwróciła uwagę na ich zaangażowanie, by tworzyć bezpieczne miejsca do życia. Ważne też jest, by wspierać osoby pracujące z młodzieżą. Młodzieży należy dawać przestrzeń do realizacji własnych projektów, dzięki temu uczy się ona samorządności, odpowiedzialności za budżet i jego realizację, ale też uważności na słuchanie, radzenie sobie z emocjami, gdy trzeba pracować w zespole.

Spotkanie prowadziły Agnieszka Otapowicz i Ewa Jasińska z OWOP.

Spotkanie to był wspólny czas do wymiany doświadczeń, podzielenia się swoimi doświadczeniami w obszarze ochrony środowiska, do zmian klimatu i zieleni w mieście. Podkreślono rolę jaką pełnią organizacje pozarządowe w realizacji projektów w społecznościach lokalnych, jak te społeczności aktywizować, nikogo nie wykluczając z konsultacji. Każdy z nas najlepiej uczy się poprzez udział i doświadczanie, poprzez emocje i pytania, jakie temu doświadczaniu towarzyszą.
Bo jak powiedział Konfucjusz:

„Powiedz mi, a zapomnę
Pokaż mi, a zapamiętam
Włącz mnie, a zrozumiem”

zdjęcie:Wiesława Szwed

Wiesława Szwed
Podlaska Redakcja Seniora Białystok