W tym roku odbyło się już 11 spotkanie wspólnego śpiewania pieśni i piosenek patriotycznych na które, zawsze w dniu odzyskania przez Polskę Niepodległości, zaprasza Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku. Spotkanie odbyło się w nowej siedzibie Galerii, przy Rynku Kościuszki.

Kobieta z kartką w ręku wita gości przybyych na koncert. Jeden z artystów siedzi przy pianinie, drugi siedzi na krześle obok pianina.

Tym razem poprowadził je aktor Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki Patryk Ołdziejewski, czytając patriotyczne wiersze, w przerwach między poszczególnymi pieśniami. Śpiew prowadził Andrzej Bielski, przy akompaniamencie Szymona Borysa.

Uczestnikami spotkania były wszystkie pokolenia Białostoczan, począwszy od małych dzieci, które przybyły wraz z rodzicami, harcerzy, dojrzałych mieszkańców, skończywszy na seniorach. 

Wszyscy otrzymaliśmy śpiewnik z rysunkiem Ludomira Sleńdzińskiego z 1920 r. Znalazł się on na okładce „Jednodniówki I –ej Litewsko-Białoruskiej Dywizji”, wydanej w Wilnie. 

W środku znajduje się dedykacja: „Naczelnemu Wodzowi, Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu Jednodniówkę tą, wydaną w Dwuletnią Rocznicę istnienia Naszej Kresowej Dywizji, w dowód bezgranicznego przywiązania żołnierzy Dywizji – poświęca Redakcja. 

Wewnątrz numeru znalazłam ładny wiersz, nieznanego autora, podpisanego literami Vel., dedykowany Dywizji Litewsko-Białoruskiej, który prezentuję:

Polska kocha, Bóg pamięta.

Śpiewnik

Dywizji Litewsko-Białoruskiej.
Idą strzelcy lasem, borem,
Stado szarych, nędznych widm,
Idą Dziadów, Ojców wzorem
W burzę bitwy, w piosnki rytm.
W oczach wiara skrzy zaklęta,
Czyż żołnierska dola zła?
Polska kocha, Bóg pamięta, 

A więc będzie, co Bóg da!
Idą, niby na igrzyska,
Kresów Polski dzielny huf,
Póki dłoń karabin ściska,
Precz koszmary czarnych snów!
Nie zginęła sprawa święta,
Moc i hart w nas jeszcze trwa,
Polska kocha, Bóg pamięta, 

A więc będzie, co Bóg da!
Z Radzymina pól – do Wilna,
Sen tryumfu serce śni…
Polska wielka, Polska silna,
Biały orzeł w słońca lśni!
Cóż nam dyplomacji pęta,
Polityków śmieszna gra?
Polska kocha, Bóg pamięta,
A więc będzie, co Bóg da. 

Vel.

Patryk Ołdziejewski zakończył spotkanie wierszem Władysława Bełzy- „Kto ty jesteś? Polak mały”, a harcerze chórem poprawnie odpowiedzieli na wszystkie pytania. 

Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w kolejnym wieczorze śpiewania pieśni i piosenek patriotycznych w Galerii Sleńdzińskich. Spotkania odbywają się w miłej i przyjaznej atmosferze. Wspólne śpiewanie zbliża pokolenia. Starsi większość śpiewanych pieśni znali na pamięć. Młodzież i dzieci uczą się ich chętnie, śpiewając z nami.

Żegnając się, spontanicznie zaśpiewaliśmy z harcerzami znaną piosenkę „Płonie ognisko w lesie”.
Do zobaczenia za rok.

Źródło: http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=1701&from=publication

Zdjęcia: Maria Beręsewicz

Maria Beręsewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok